Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Seniorfestival i Sydnärke

Aktiviteter för dig som är senior 30 september – 22 oktober 2019

Under Seniorfestivalen i Sydnärke bjuder samverkansparter in till olika föreläsningar, öppet hus, prova-på aktiviteter samt ger möjlighet att träffa personal från olika kommunala verksamheter. Syftet är att uppmärksamma äldre personer hur de själva kan förbättra sin allmänna hälsa.

Seniorfestivalen i Sydnärke utgår från den nationella kampanjen ”Balansera mera” som Socialstyrelsen driver under vecka 40. Kampanjen handlar om att uppmärksamma hur man själv kan minimera risken för fallolyckor med fokus på tre teman: mat, motion och medicin.

Ta del av hela programmet via länken: https://indd.adobe.com/view/009757ea-1efd-41dc-94c6-a0fbe1545623