Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Våld i nära relationer
- En välfärdsutmaning som angår oss alla

Save the date: Fredagen den 27 september, preliminär tid kl. 09.00-16.15.

Regeringens strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor innebär bland annat att kommuner och landsting tilldelas utvecklingsmedel för verksamheter på lokal nivå. Syftet med utvecklingsmedlen är att kvalitetsutveckla arbetet med att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Detta inbegriper våld i nära relationer, hur vi kan ge stöd till våldsutsatta kvinnor och barn, barn som har bevittnat våld samt arbetet med våldsutövare.

Genom samverkan mellan kommuner i vår länsdel och Länsstyrelsen kan vi nu arrangera en heldag med flera spännande föreläsare. Vi vänder oss till dig som arbetar inom någon av alla de verksamheter som finns i en kommun, såsom förskola, skola, omsorg, socialtjänst, bostadsbolag, kultur och fritid, personal, administration et cetera. Du som är verksamhetschef eller politiker är extra viktig i att detta arbete ska ta fart. Även andra verksamheter, myndigheter och organisationer som är viktiga i arbetet är välkomna.

Konferensen utgör en del i arbetet för att uppnå det jämställdhetspolitiska målet att mäns våld mot kvinnor ska upphöra och att kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.