Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Liv & hälsa ung

Liv & hälsa ung är en anonym enkätundersökning om ungdomars livsvillkor, levnadsvanor och hälsa. Frågorna i undersökningen handlar bland annat om hälsa, skolförhållanden, familjerelationer, fritids- och matvanor, samt alkohol-, tobaks- och narkotikavanor. Liv & hälsa ung delas ut till alla elever i skolår 7 och 9 vid alla grundskolor och i år 2 på alla gymnasieskolor i Örebro län vart tredje år. I den här presentationen kan du se resultatet för Sydnärkes kommuner i jämförelse med Örebro län.

2020 Liv och hälsa Ung Pdf, 1.4 MB.

2017 Liv och hälsa Ung Pdf, 1.2 MB.

Här kan du läsa mer om Liv och hälsa ung på Region Örebro läns hemsida