Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Liv & hälsa

Liv & hälsa är en befolkningsundersökning till den vuxna befolkningen i Örebro län. Undersökningen ger kunskap om livsvillkor, levnadsvanor, hälsa och vårdkontakter. Undersökningen genomfördes för femte gången år 2017, tidigare gjordes den år 2000, 2004, 2008 och 2012. I den här presentationen kan du se reusltatet för Sydnärkes kommuner i jämförelse med Örebro län.

2017 Liv och hälsa Pdf, 967.4 kB.

Här kan du läsa mer om Liv & hälsa på Region Örebro läns hemsida.