Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Folkhälsan i korthet

Folkhälsan i korthet är en sammanställning av demografiska bakgrundsfaktorer som är av hög vikt för befolkningens hälsoutveckling.

2018 Folkhälsan i korthet Pdf, 657.7 kB.

2017 Folkhälsan i korthet Pdf, 665.4 kB.