Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Folkhälsan i korthet

Folkhälsan i korthet är en sammanställning av demografiska bakgrundsfaktorer som är av hög vikt för befolkningens hälsoutveckling.

2018 Folkhälsan i korthetPDF

2017 Folkhälsan i korthetPDF