Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

ELSA

ELSA står för Elvhälsosamtal sammanställt och analyserat, och är en sammanställning av de enkäter som ligger till grund för skolsköterskornas hälsosamtal med elever i förskoleklass, åk 4, åk 7 samt år 1 på gymnasiet. I de här presentationerna kan du se reusltatet för Sydnärkes kommuner i jämförelse med Örebro län.

2019/2020 ELSAPDF

2018/2019 ELSA PDF

2017/2018 ELSAPDF

2016/2017 ELSA PDF

Här kan du läsa mer om ELSA på Region Örebro läns hemsida.