Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Kontakta Kommunen

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

mån-tors 8:00 - 16:30
fre 8:00 - 16:00

Levnadsvanor

Hälsan påverkas direkt av individens levnadsvanor, vilka i sin tur påverkas av inlärda beteenden och sociala sammanhang. Området innefattar alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar, även attityder och inställning till ANDTS-bruk som till exempel en ökande drogliberalism är högt prioriterat.


ANDTS-förebyggande arbete i Sydnärke

Det ANDTS-förebyggande (ANDTS står för alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar) arbetet i Sydnärke utgår från den nationella och regionala ANDT-strategin som båda har det övergripande målet: Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk.


SAMSYD

För att omsätta den nationella och den regionala ANDTS-strategin i praktiken på lokal nivå finns ett samverkansnätverk bestående av lokala ANDTS-samordnare eller motsvarande från respektive kommun i Sydnärke, Polisen, representanter från elevhälsan på Alléskolan samt två folkhälsoutvecklare från Sydnärkes folkhälsoteam. Nätverket träffas cirka fyra gånger per år för att utbyta erfarenheter och arbeta med gemensamma insatser. Nätverket beskrivs i en plattform.

2021 SAMSYD PlattformPDF


Tobakstriangeln

Projektet är avslutat och pågick mellan 2018-2020 med finansiering av Folkhälsomyndigheten. Projektets syfte var att minska tobaksbruk bland unga i Sydnärke samt minska illegal tobaksförsäljning till minderåriga genom att implementera en ny tobaksförebyggande metod.

2018-2020 Tobakstriangeln – ett ANDT preventivt projekt finansierat av FolkhälsomyndighetenPDF

2019 maj Nyhetsbrev TobakstriangelnPDF

2018 december Nyhetsbrev TobakstriangelnPDF

2018 augusti Nyhetsbrev TobakstriangelnPDF