Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Kontakta Kommunen

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

mån-tors 8:00 - 16:30
fre 8:00 - 16:00

Delaktighet och inflytande

Att ha kontroll över sitt eget liv, tillit till andra samt inflytande och delaktighet i samhället är faktorer som är centrala för hälsan och välfärden. Området är även ett perspektiv som bör genomsyra all verksamhet och inefattar uppdrag inom ungas delaktighet och inflytande och våld i nära relationer (VINR).

Våld i nära relationer, VINR

Ungas delaktighet och inflytande

Integration