Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Kontakta Kommunen

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

mån-tors 8:00 - 16:30
fre 8:00 - 16:00

Arbete rikat mot barn och unga som målgrupp

De som idag är barn och unga kommer i framtiden vara de som håller sverige rullande. Vikten av att stärka ungas fysiska och psykiska hälsa ska därför läggas högt. Idag ser vi att unga i större utsträckning mår psykiskt dåligt och mängden stillasittande ökar i och med teknikens språng. Vårt mål blir därför att ge våra unga största möjliga förutsättning för att få ett långt och friskt liv med hög livskvalité och självkänsla.

Sydnärke ungdomsråd

Sydnärke ungdomsråd består av elevrepresentanter från Sydnärkes alla fem kommuners högstadieskolor och gymnasier, politikerrepresentanter från alla kommuner, samt en rektor. Målet med ungdomsrådet är att få en regelbunden dialog mellan unga och beslutsfattare i aktuella frågor som rör unga, deras liv och omgivning. Ungas åsikter är viktiga och kan bidra till en förbättrad ungdomspolitik. Här kan ni läsa rapporter och dokumentation.

Dokumentation dialogmöten 2019-20

2020 Dokumentation dialogmöte 3 - Tema psykisk ohälsaPDF

2020 Dokumentation dialogmöte 2 - Tema arbetsmiljö för eleverPDF

2019 Dokumentation dialogmöte 1 - Tema ANDTPDF

Dokumentation dialogmöten 2018-19

2019 Dokumentation från ElevriksdagenPDF

2019 Dokumentation dialogmöte 3 - Tema ungas psykiska hälsaPDF

2019 Dokumentation dialogmöte 2 -Tema HBTQ och normer Sydnärke ungdomsrådPDF

2018 Dokumentation dialogmöte 1 - Tema skolfrågor Sydnärke ungdomsrådPDF

Slutrapporter

2019-20 Sydnärke Ungdomsråd slutrapport kortversionPDF

2018-19 Sydnärke Ungdomsråd slutrapport kortversionPDF

2017 Sydnärke Ungdomsråd slutrapport kortversionPDF


Framtidsbyggarna

Projektet syftade till att elever skulle ges möjlighet att delta i samhällsplaneringen genom regelbundna träffar med en stadsarkitekt på Sydnärke byggförvaltning. Projektet pågick under flera år men formaliserades i en projektplan först 2016. Då gick eleverna som ingår i utvärderingen i årskurs 8. Det övergripande projektmålet var att öka intresset för samhällsplanering bland unga, samt skapa ett forum för delaktighet och inflytande från unga i aktuell samhällsplanering.

2017 Framtidsbyggarna utvärdering kortversionPDF


BUSA

BUSA står för Barn och Unga Som Anhörig. Projektet genomfördes av västra länsdelen folkhälsoteam 2015-2017 i syfte att skapa ett systematiskt, långsiktigt och hållbart arbetssätt för kommuner och regioner där barnperspektivet genomsyrar och tillämpas inom arbetet kring familjer med psykisk ohälsa och missbruk. Projektet har fokuserat på verksamheter inom psykiatri och socialtjänst.

2017 BUSA slutrapportPDF


Enjoy

Projektet syftade till att främja livskvalitet och hälsa för unga flickor genom dans, teater, bild och samtal. Målgruppen var flickor i skolår 7-9 med återkommande psykosomatiska besvär som till exempel höga krav på sig själva, trötthet, sömnbesvär, nedstämdhet, oro, ont i magen, ont i huvudet/nacken/ryggen.

2016 Enjoy slutrapportPDF


Ungas röster om hälsa

I samarbete med Nämnden för ett livslångt lärande i Kumla kommun fick Sydnärke folkhälsoteam ett uppdrag att genomföra ett antal gruppintervjuer på kommunens skolor med syfte att få en fördjupad kunskap kring vad som påverkar unga tjejers hälsa samt hur de tänker kring delaktighet och inflytande i skolan. Kvalitativa fokusgruppsintervjuer genomfördes med totalt 31 tjejer i skolår 9 på kommunens tre högstadieskolor; Kumlaby skola, Skogstorpsskolan samt på Vialundsskolan. Tjejerna fick svara på frågor kring vad som får dem att må bra, må dåligt, könsskillnader i hälsa, stress, stöd i skolan samt delaktighet och inflytande.

2015 Ungas röster om hälsa slutrapportPDF


Dansprojektet

Syftet med projektet var att främja livskvalitet och hälsa för unga flickor genom dans. Dansgruppen erbjöds gratis dansträning efter skoltid två gånger/vecka, i en lokal i anslutning till skolan. Fokus låg på att lyfta fram flickornas resurser genom att kravlöst uppmuntra rörelseglädje och inte prestation.

2013 Dansprojekt slutrapportPDF