Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Kontakta Kommunen

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

mån-tors 8:00 - 16:30
fre 8:00 - 16:00

ANDT-förebyggande arbete i Sydnärke

Det ANDT-förebyggande (ANDT står för alkohol, narkotika, dopning och tobak) arbetet i Sydnärke utgår från den nationella och regionala ANDT-strategin som båda har det övergripande målet: Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk.


SAMSYD

För att omsätta den nationella och den regionala ANDT-strategin i praktiken på lokal nivå finns ett samverkansnätverk bestående av lokala ANDT-samordnare eller motsvarande från respektive kommun, Sydnärkes gemensamma alkohol- och tobakshandläggare, Polisen, representanter från elevhälsan på Alléskolan samt två folkhälsoutvecklare från Sydnärkes folkhälsoteam. Nätverket träffas cirka fem gånger per år och sprider information om gruppens arbete samt aktuella ämnen inom området via ANDT-nytt.

2020 SAMSYD PlattformPDF

2019 SAMSYD PlattformPDF

2019 ANDT-nytt majPDF

2018 ANDT-nytt majPDF
2018 ANDT-nytt novemberPDF

2017 ANDT-nytt majPDF
2017 ANDT-nytt novemberPDF


Tobakstriangeln

Tobakstringeln är ett treårigt tobaksförebyggande projekt finansierat av Folkhälsomyndigheten. Projektets syfte är att minska tobaksbruk bland unga i Sydnärke samt minska illegal tobaksförsäljning till minderåriga genom att implementera en ny tobaksförebyggande metod.

2018-2020 Tobakstriangeln – ett ANDT preventivt projekt finansierat av FolkhälsomyndighetenPDF

2019 maj Nyhetsbrev TobakstriangelnPDF

2018 december Nyhetsbrev TobakstriangelnPDF

2018 augusti Nyhetsbrev TobakstriangelnPDF


Fråga dom som vet

Under 2016 bedrevs det förberedande projektet Fråga dom som vet – Ungas delaktighet och engagemang i ANDT-prevention. Syftet var att skapa en bild av ungas attityder till ANDT-bruk och ANDT-prevention.

2016 Fråga dom som vet slutrapport kortversionPDF