Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Kontakta Kommunen

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

mån-tors 8:00 - 16:30
fre 8:00 - 16:00

Arbete rikat mot äldre som målgrupp

Sverige har en åldrande befolkning, en fjärdedel av be­folkningen beräknas vara 65 år eller äldre år 2050. Den demografiska utvecklingen skapar ett behov av att bibehålla en god hälsa hos den äldre befolkningen för att bevara livskvalitet och oberoende, men också för att hålla nere samhällskostnader för äldreomsorg och sjukvård. 

Seniorkraft

2014 startade Seniorkraft för första gången som ett pilotprojekt i Laxå kommun med mål att främja ett hälsosamt åldrande. Arbetet i Laxå har fortsatt sedan starten och även spridits till grannkommunerna Askersund, Hallsberg och Kumla. Det övergripande syftet med Seniorkraft är att genom samverkan stärka ett hälsosamt åldrande för personer i tredje åldern via de fyra hörnpelarna för ett hälsosamt åldrande; goda matvanor, fysisk aktivitet, social samvaro och stöd samt meningsfull tillvaro.

2019 Seniorkraft Askersund slutrapportPDF

2019 Seniorkraft Askersund slutrapport - kortversionPDF

2019 Återträff med Seniorkraft AskersundPDF

2019 Seniorkraft Kumla slutrapportPDF

2018 Seniorkraft Askersund slutrapportPDF

2018 Seniorkraft Laxå slutrapportPDF

2018 Återträff med Seniorkraft LaxåPDF

2017 Seniorkraft Askersund slutrapportPDF

2017 Seniorkraft Laxå slutrapportPDF

2016 Seniorkraft Askersund slutrapportPDF

2016 Seniorkraft Laxå slutrapportPDF

2015 Seniorkraft Laxå slutrapportPDF

2014 Seniorkraft Laxå slutrapport PDF

Tankar om tillvaron

Tankar om tillvaron var ett fördjupningsprojekt om psykisk hälsa och social situation hos personer med insatser från hemtjänsten i Kumla. Syftet med projektet var att skapa ett kunskapsunderlag för att bättre förstå problematiken och bakomliggande orsaker till en hög rapportering av symtom på psykisk ohälsa som oro, ängslan, ångest och ensamhet bland brukare i Kumla kommun.

2015 Tankar om tillvaron slutrapport kortversionPDF