Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Kontakta Kommunen

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

måndag-torsdag 8-16.30
fredag 8-16

Dag före röd dag och afton 8-12

Folkhälsoarbete i Sydnärke

Sydnärkes folkhälsoteam initierar, samordnar och leder arbete inom olika prioriterade områden tillsammans med kommunernas verksamheter.

De områden som är prioriterade år 2023 är det tidiga livets villkor; levnadsvanor; kontroll, delaktighet och inflytande; hälsosamt åldrande samt psykisk hälsa. Insatserna inom de prioriterade områdena syftar till att driva det hälsofrämjande arbetet framåt med utgångspunkt i aktuell kunskap, epidemiologiska underlag, evidens samt politiska beslut.

Nedan kan du läsa mer om insatser där Sydnärkes folkhälsoteam är involverade genom att klicka på länkarna till respektive område.

Det tidiga livets villkor

Levnadsvanor

Kontroll, delaktighet och inflytande

Hälsosamt åldrande

Psykisk hälsa