Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Kontakta Kommunen

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

måndag-torsdag 8-16.30
fredag 8-16

Dag före röd dag och afton 8-12

Folkhälsoarbete i Sydnärke

Sydnärkes folkhälsoteam initierar, samordnar och leder arbete inom olika prioriterade områden tillsammans med kommunernas verksamheter.

De områden som är prioriterade 2021-2023 är trygga uppväxtvillkor, levnadsvanor, delaktighet och inflytande samt hälsosamt åldrande. Insatserna inom de prioriterade områdena syftar till att driva det hälsofrämjande arbetet framåt med utgångspunkt i aktuell kunskap, epidemiologiska underlag, evidens samt politiska beslut.

Nedan kan du läsa mer om aktuella samt avslutade insatser där Sydnärkes folkhälsoteam varit involverade genom att klicka på länkarna till respektive område.

Trygga uppväxtvillkor

Levnadsvanor

Delaktighet och inflytande

Hälsosamt åldrande