Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Information Lekeberg

Telefon: 0585-487 00

Fax: 0585-487 02

E-post:
information.lekeberg
@lekeberg.se

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

mån-tors 08.00-16.30
fre 08.00-16.00

Familjerätt

Barn- och familjeenheten är sakkunniga i familjerättsfrågor rörande adoptions-, faderskaps-, vårdnads-, boende- och umgängesfrågor.

I familjerätten ingår det att bistå med att:

  • utreda gällande vårdnad, boende och umgänge (på uppdrag av domstol)
  • erbjuder samarbetssamtal
  • medverkar till avtal om vårdnad, boende och umgänge (avtalen godkänns av nämnden och är lika giltiga som domar från domstol)
  • ge råd och upplysningar per telefon eller vid tidsbeställt besök
  • fastställa faderskap
  • handlägger adoptionsärenden

Till vänster kan du läsa mer ingående om de olika områderna.