Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Information Lekeberg

Telefon: 0585-487 00

Fax: 0585-487 02

E-post:
information.lekeberg
@lekeberg.se

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

mån-tors 08.00-16.30
fre 08.00-16.00

Biståndsinsatser inom socialtjänsten

Nedan beskrivs de insatser vi kan erbjuda inom barn- och familjeenheten i Lekebergs kommun. Men vi har även möjlighet att erbjuda fler biståndsinsatser än dessa om det finns behov. Då vi kan köpa in exempelvis öppenvårdsinsatser från Örebro kommun, som Sputnik eller Unga mammor och barn.

Stöd i föräldrarrollen

Omfattande stöd- och behandlingsinsatser kan ges, efter att en utredning hos socialtjänsten har genomförts som visar hur ditt/ert behov ser ut.

Kontaktperson

En kontaktperson kan vara ett viktigt stöd för ett barn eller en ungdom som är i behov av fler vuxen kontakter.

Kontaktpersonen är någon som lyssnar, uppmuntrar och stödjer. Kontaktpersonen kan även bidra till att barnet eller ungdomen tar eget ansvar och/eller få en meningsfull fritid. Uppdraget kan ske exempelvis en gång i veckan för att ta en promenad, fika tillsammans eller göra någon annan aktivitet.

Behöver du en kontaktperson?

Om du vill ansöka om kontaktperson ska du vända dig till barn- och familjeenheten. Ansvarig handläggare tar då emot din ansökan och öppnar en utredning. Utredningen ska komma fram till ifall det finns ett behov av en kontaktperson enligt socialtjänstlagen. Kontaktperson är en frivillig insats.

Är du intresserad av att bli kontaktperson?​

Om du är intresserad av att bli kontaktperson, kan du kontakta en socialsekreterare på barn- och familjeenheten för att få mer information eller göra en intresseanmälan. En socialsekreterare når du via kommunens växel på telefonnummer 0585- 48700.

Viktigt att tänka på innan du bestämmer sig för att bli kontaktperson
är
: Att du tycker om och ha tid att vara tillsammans med andra människor, vara intresserad av hur andra människor har det, ha en trygg och stabil livssituation, vara lyhörd och visa respekt.

Kontaktpersoner har rätt att få stöd i sitt uppdrag. I uppdraget ingår en ekonomisk ersättning som består av en arvodesdel för det arbete man utför, och en omkostnadsdel. Nivån på arvode och omkostnadsersättning bestäms utifrån uppdragets omfattning och innehåll.

Kontaktfamilj

En kontaktfamilj kan vara ett viktigt stöd för en familj som av olika skäl behöver avlastning och stöttning i föräldrarskapet. Det kan innebära att familjens barn får komma till en kontaktfamilj exempelvis en gång i månaden.

​Kontaktfamiljen ska ge barnet en trygg miljö och också vara ett stöd för barnets föräldrar.

Behöver du en kontaktfamilj?

Om du vill ansöka om kontaktfamilj ska du vända dig till barn- och familjeenheten. En socialsekreterare tar då emot din ansökan och öppnar en utredning. Utredningen ska komma fram till ifall det finns ett behov av en kontaktfamilj enligt socialtjänstlagen. Kontaktfamilj är en frivillig insats.

Vill du bli kontaktfamilj?

Om du är intresserad av att bli kontaktfamilj, kan du kontakta en socialsekreterare på barn- och familjeenheten för att få mer information eller göra en intresseanmälan. En socialsekreterare når du via kommunens växel på telefonnummer 0585-48700.

Viktigt att tänka på innan du bestämmer sig för att bli kontaktfamilj
är
: Att du tycker om och ha tid att vara tillsammans med andra människor, vara intresserad av hur andra människor har det, ha fysiskt och känslomässigt utrymme att ta emot barn i sitt hem, en trygg och stabil livssituation, vara lyhörd och visa respekt.

Kontaktfamiljen har rätt att få stöd i sitt uppdrag genom handledning vid behov. I uppdraget ingår en ekonomisk ersättning som består av en arvodesdel för det arbete man utför, och en omkostnadsdel för att täcka utgifter för barnet. Nivån på arvode och omkostnadsersättning bestäms utifrån barnets ålder och behov samt hur krävande uppdraget bedöms bli.

Familjehem

Det finns barn och ungdomar som behöver av olika skäl bo i en annan familj än den egna för kortare eller längre tid. Orsaken kan exempelvis bero på brister i hemmiljön, missbruk eller sjukdom.

Ett familjehem är en familj där de vuxna har såväl livserfarenhet som mognad och en trygg och stabil familjesituation. Familjen måste ha tid, ork och utrymme för ytterligare en familjemedlem.

En placering i familjehem sker oftast med föräldrarnas samtycke och då enligt Socialtjänstlagen. Ibland händer det att barn och unga omhändertas mot föräldrarnas vilja. Det sker då med stöd av Lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).

Behöver du ett familjehem?

Kontakta barn- och familjeenheten om det finns behov av att ditt barn behöver komma till en familj som tar hand om barnet på heltid under kortare eller längre period.

Vill du bli familjehem?

Har du plats för att ta emot ett barn eller ungdom? Om du är intresserad av att bli kontaktfamilj kan du kontakta en socialsekreterare på barn- och familjeenheten för att få mer information eller göra en intresseanmälan. En socialsekreterare når du via kommunens växel på telefonnummer 0585-487 00. En socialsekreterare kommer då att behöva göra en familjehemsutredning.

Viktigt att tänka på innan man bestämmer sig för att bli kontaktfamilj
är
: Att familjen har en trygg och stabil familjesituation. Familjen måste ha tid, ork och utrymme för ytterligare en familjemedlem. Att ha god förståelse för och kunskap om utsatta barn och ungdomars situation. Erfarenhet av barn och kunskap om barns utveckling. En viktig uppgift i uppdraget är att stötta barnet till att ha en god relationer till sin biologiska familj.

Kontaktfamiljen har rätt att få stöd i sitt uppdrag genom handledning vid behov. I uppdraget ingår en ekonomisk ersättning som består av en arvodesdel för det arbete man utför, och en omkostnadsdel för att täcka utgifter för barnet. Nivån på arvode och omkostnadsersättning bestäms utifrån barnets ålder och behov samt hur krävande uppdraget bedöms bli.