Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Information Lekeberg

Telefon: 0585-487 00

Fax: 0585-487 02

E-post:
information.lekeberg
@lekeberg.se

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

mån-tors 08.00-16.30
fre 08.00-16.00

Förebyggande och främjande insatser

Familjecentralen

Familjecentralen erbjuder föräldrar, barn 0-5 år främjande och förebyggande insatser såsom vägledande samtal, rådgivning, gruppverksamhet och utbildningar, individuellt eller i grupp, för föräldrar och personal. Detta är kostnadsfritt och registreras inte.


Familjerådgivning

Att leva i en parrelation och i en familj innebär ibland svårigheter. Då kan familjerådgivningen vara ett alternativ för att hitta en framkomlig väg.

Familjerådgivningen erbjuder även stöd till nyseparerade.

Vem som helst kan ta kontakt för rådgivning eller önskan om samtal. Du kan vara anonym. Det råder sträng sekretess och det förs ingen journalföring. Ditt besök är helt frivilligt. Du ringer själv till familjerådgivningen.

Länk till Familjerådgivningens hemsida.