Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Information Lekeberg

Telefon: 0585-487 00

Fax: 0585-487 02

E-post:
information.lekeberg
@lekeberg.se

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

mån-tors 08.00-16.30
fre 08.00-16.00

Fondmedel

Lekebergs kommun har möjlighet att dela ut en mindre summa pengar från fonder till familjer med knappa ekonomiska resurser.

Ansökningstiden för hösten 2018 är 1 september-15 oktober. Endast en ansökan per familj kan göras. Du som ansöker ska ha fyllt 18 år vid ansökningstillfället.

Om du är gift eller sammanboende är det er gemensamma ekonomi som ska anges i ansökan. Räkna ihop era gemensamma inkomster, efter skatt, och ange beloppet i ansökan.

Ansökningar som inte är kompletta, som kommit in för sent eller saknar personbevis kommer inte att behandlas.

Beslut meddelas per brev. Beslutet kan inte överklagas. Vi kan inte lämna förhandsbesked gällande bedömning eller beslut. Bedömningar sker när ansökningstiden löpt ut.

 

 

Ansökan ska innehålla:

 

  • Personbevis som visar att du är folkbokförd i Lekebergs kommun.
         Det är bara den sökande ska bifoga personbevis. Personbevis kan beställas hos Skatteverket.

Skicka ansökan till:

Lekebergs kommun
Socialnämnden
716 81 Fjugesta
Märk kuvertet "Fondmedel"

Det går även att sända ansökan via e-post: 

lekebergs.kommun@lekeberg.se 

För mer information, kontakta utredningssekreterare Ilina Losund.