Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Information Lekeberg

Telefon: 0585-487 00

Fax: 0585-487 02

E-post:
information.lekeberg
@lekeberg.se

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

mån-tors 08.00-16.30
fre 08.00-16.00

Fondmedel

Lekebergs kommun har möjlighet att dela ut en mindre summa pengar från fonder till behövande personer folkbokförda i Lekebergs kommun med knappa ekonomiska resurser.

Ansökningstiden är 1 augusti till 15 september varje år. Endast en ansökan per familj kan göras. Du som ansöker ska ha fyllt 18 år vid ansökningstillfället.

Om du är gift eller sammanboende är det er gemensamma ekonomi som ska anges i ansökan. Räkna ihop era gemensamma inkomster, efter skatt, och ange beloppet i ansökan.

Ansökningar som inte är kompletta, som kommit in för sent eller saknar personbevis kommer inte att behandlas.

Beslut meddelas per brev. Beslutet kan inte överklagas. Vi kan inte lämna förhandsbesked gällande bedömning eller beslut. Bedömningar sker när ansökningstiden löpt ut.

Ansökan ska innehålla:

  • Ifylld blankett som du laddar ned härPDF eller hämtar i kommmunens reception.
  • Personbevis som visar att du är folkbokförd i Lekebergs kommun.
         Det är bara den sökande ska bifoga personbevis. Personbevis kan beställas hos Skatteverket.


Skicka ansökan till:

Lekebergs kommun
Socialnämnden
716 81 Fjugesta
Märk kuvertet "Fondmedel"

Det går även att sända ansökan via e-post: information.lekeberg@lekeberg.se

För mer information, kontakta Anita Göransson, 0585-482 09 eller
Information Lekeberg, 0585-487 00 för vidare hänvisning.