Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Information Lekeberg

Telefon: 0585-487 00

Fax: 0585-487 02

E-post:
information.lekeberg
@lekeberg.se

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

mån-tors 08.00-16.30
fre 08.00-16.00

Överklagan om biståndsbeslut

Hur du överklagar ett beslut

Om du inte är nöjd med det beslut som du fått på din ansökan om stöd eller insatser kan beslutet överklagas. Den som fattat beslutet ger dig information om hur du ska gå till väga. I det skriftliga beslut som kommunen skickar till dig finns också information om hur du överklagar och vart du ska skicka ditt överklagande.

När du skriver, ska du tala om vilket beslut du vill överklaga och hur du vill ha det ändrat och varför. Du kan även överklaga genom ombud, om du ger denne en fullmakt.

OBS !

Det du skriver ska du skicka till Socialförvaltningen i Lekebergs kommun, eftersom vi ska ompröva beslutet om dina synpunkter motiverar detta. Din skrivelse ska ha inkommit senast inom tre veckor från den dag då du fick beslutet.

Har du överklagat i rätt tid kommer din skrivelse att skickas vidare till Förvaltningsrätten i Karlstad, om beslutet inte ändras av Socialnämnden.

Överklagandet skall skickas tillsammans med beslutet du fått till:
Lekebergs kommun
Vuxenenheten
Socialförvaltningen
716 81 Fjugesta