Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Lekebergs kommuns Kontaktcenter

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

måndag - fredag 8-16
Lunchstängt alla dagar 11.45-12.45

Dag före röd dag och afton 8-12

God man, förvaltare och förmyndare

Personer som inte själv klarar av att tillvarata sina intressen kan få god man till hjälp.

Man kan få hjälp av en god man för att:

  • bevaka sin rätt
  • förvalta sin egendom
  • sörja för sin person      

Sydnärkes överförmyndarkansli består av kommunerna Askersund, Hallsberg, Kumla, Laxå och Lekeberg. Kansliet har sina lokaler i Kumla kommuns stadshus.

Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person kan man ansöka eller anmäla behov om god man eller förvaltare. Man ska också vända sig till överförmyndaren i ärenden som rör förmyndarskap. Det kan gälla rättshandlingar vid köp av fastighet eller bostadsrätt, när den omyndige har del i dödsbo eller om barnet saknar förmyndare. Överförmyndaren utfärdar även förvaltarfrihetsbevis.

För mer information, besök Sydnärkes överförmyndarkanslis hemsida: (www.kumla.se/godman)

Kontaktuppgifter

Servicecenter 019-58 80 00

Telefontid: Måndag och torsdag kl 13:00 - 14:00

samt tisdag och fredag kl 10:00 - 11:30

E-post: overformyndaren@kumla.se

Postadress:
Sydnärkes överförmyndarkansli
692 80 Kumla

Besöksadress:
Stadshuset Kumla
Torget 1
692 80 Kumla