Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Kontakta Kommunen

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

måndag-torsdag 8-16.30
fredag 8-16

Dag före röd dag och afton 8-12

Ekonomiskt bistånd, försörjningsstöd

Du som bor och vistas i kommunen har rätt att ansöka om bistånd då inkomsterna inte räcker till och behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. Bidraget är behovsprövat och avser att täcka familjens kostnader för mat, kläder och boende. Det finns även möjlighet att få bidrag till andra utgifter, till exempel tandvård, glasögon, mediciner eller fritidsaktiviteter för barn i vissa fall.

Vad krävs för att få bidrag?

Behovet av försörjningsstöd prövas individuellt utifrån din situation. I bedömningen om du har rätt till bistånd vägs in om du själv genom egna åtgärder kan tillgodose behovet. Hela hushållets ekonomi i form av tillgångar och inkomster tas med i beräkningen. Du ska vara aktivt arbetssökande eller sjukskriven. Det ställs krav på att du ska delta i en åtgärd som hjälper dig att bli självförsörjande.

Du kan göra en provberäkning av försörjningsstöd för att se om din ekonomi ligger över eller under nivån på försörjningsstöd.

Ansök digitalt

Ansök om ekonomiskt bistånd via vår e-tjänst.

Ansök via ansökningsblankett

Skriv ut en ansökningsblankett i pappersform, fyll i ansökan
utförligt och lämna till receptionen eller skicka den med posten. Om du inte kan skriva ut själv kan du hämta blanketten på kommunhuset.

Blankett ansök om ekonomiskt bistånd  Pdf, 400.5 kB.

Överklagan

Om du inte är nöjd med det beslut som fattats så kan du överklaga. Läs mer här om hur du överklagar.

Du har rätt att få ett skriftligt beslut om du får avslag på något i din ansökan.