Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Information Lekeberg

Telefon: 0585-487 00

Fax: 0585-487 02

E-post:
information.lekeberg
@lekeberg.se

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

mån-tors 8:00 - 12:00 samt 13:00 - 16:30
fre 8:00 - 12:00 samt 13:00 - 16:00

Dödsboanmälan

Dödsboanmälan görs av Vuxenenheten i Lekebergs kommun och kan ersätta en bouppteckning. Dödsboanmälan ska upprättas inom två månader från dödsfallet. Anmälan översänds för registrering till Skatteverket.

Förutsättningar för dödsboanmälan

Dödsboanmälan får göras om den avlidnes tillgångar inte räcker till mer än begravningskostnader och andra utgifter i samband med dödsfallet.

Om den avlidne äger fast egendom (fastighet, tomträtt) måste en bouppteckning upprättas. Detsamma gäller om någon av dödsbodelägarna begär att en bouppteckning ska göras.

Viktigt att tänka på:

  • Begär anstånd hos fordringsägarna med att betala räkningar till utredningen om dödsboanmälan är klar.
  • Finns autogiro ska dessa stoppas
  • Den avlidne ska ha bott i kommunen vid dödsfallet.