Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Lekebergs kommuns Kontaktcenter

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

måndag - fredag 8-16
Lunchstängt alla dagar 11.45-12.45

Dag före röd dag och afton 8-12

Begravning

De flesta som mist en anhörig eller vän väljer att ta kontakt med en begravningsbyrå för de praktiska arrangemangen. Du kan även ordna hela eller delar av begravningen själv.

När man har mist en anhörig så behöver vissa saker ordnas som t ex begravning. En begravning anordnas på anhörigas begäran och kan gå att få i olika former. Begravningen går att få i traditionell kyrklig begravning men också i borgerlig.

Om man som anhörig önskar att anordna en traditionell kyrklig begravning så behöver man kontakta en valfri begravningsbyrå. Begravningsbyrån hjälper då till med allt det praktiska som behövs kring en begravning.

Man kan också välja en borgerlig begravning. En borgerlig begravning finns inte som alternativ i alla kommuner utan detta är något som varje enskild kommun bestämmer om det ska kunna erbjudas. För personer som är folkbokförda i Lekebergs kommun så finns möjligheten till borgerlig begravning.

Kostnad

Den borgerliga begravningsförrättaren kostar inget så länge förrättningen sker inom kommunens gränser och den avlidne är medborgare i Lekebergs kommun. För förrättningar utanför kommunen tas en avgift ut för resekostnader och om den avlidne inte är medborgare i Lekebergs kommun debiteras en avgift motsvarande arvodet för förrättaren

Ekonomiskt hjälp till begravning

Anhöriga kan få kompletterande ekonomisk hjälp om det inte finns tillräckligt med tillgångar i dödsboet för att bekosta begravning. Då kan en ansökan om ekonomiskt bistånd till begravningskostnad göras hos kommunen. Lekeberg kommuns riktlinje för ekonomiskt bistånd är 45 % av prisbasbeloppet.

Endast mellanskillnaden gällande tillgångarna i dödsboet samt begravningskostnaden kan beviljas. Bedömning görs emot de tillgångar som fanns på dödsfallsdagen samt eventuella tillgångar som inkommer på kontot i efterhand, så som eventuell skatteåterbäring, pension, lön eller försäkringsbelopp.

Om ni önskar ansöka om ekonomiskt bistånd till begravningskostnad, vänligen kontakta Lekebergs kommuns dödsbohandläggare på 0585-487 00 för att få mer information.

Begravningsförrättare i Lekebergs kommun är Gunilla Pihlblad. Telefonnummer 070- 550 95 20. För mer information om vad som ingår i en borgerlig begravning, vänligen kontakta Gunilla eller läs vidare på www.begravningar.se