Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Kontakta Kommunen

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

mån-tors 8:00 - 16:30
fre 8:00 - 16:00

Bostadsanpassning

Om du har en bestående funktionsnedsättning och problem att klara dig självständigt i din bostad kan den behöva anpassas för att bli tillgänglig. Då kan du ansöka om bostadsanpassningsbidrag från kommunen.

Hur ansöker man?

Bostadsanpassningsbidrag lämnas efter särskild prövning som görs utifrån Lag om bostadsanpassningsbidrag.

AnsökningsblankettPDF och fullmaktPDF finns att skriva ut från kommunens hemsida men kan också fås av arbetsterapeuten i kommunen. Du kan hitta ytterligare information härPDF.

En komplett ansökan ska innehålla:

 • Ifylld ansökningsblankett
 • I de fall då du inte är ägare till fastigheten du bor i krävs en underskrift från fastighetsägaren där det intygas att anpassningsåtgärderna tillåts. Plats för underskrift finns på ansökningsblanketten.
 • Intyg om funktionsnedsättning från arbetsterapeut eller läkare. Intyget ska styrka funktionsnedsättningen och vilka konsekvenser nedsättningen ger i boendemiljön. Kontakta arbetsterapeut för hembesök/intygsutfärdande på 0585 - 487 83.
 • Önskar du hjälp av kommunen med anbud och beställning av arbetet ska du fylla i en fullmakt.

  Ansökan, fullmakt samt intyg skickas till bostadsanpassningshandläggaren i kommunen, det är också denna handläggare som beslutar om bidraget. Vid kostsamma anpassningar tas beslutet av Socialnämnden.

  Adress som dokumenten ska skickas till
  Bostadsanpassning
  Lekebergs kommun
  716 81 Fjugesta

Överklagan av bidragsbeslut

Du kan överklaga ditt bidragsbeslut om du inte är nöjd med beslutet, till exempel för att det inte ger bidrag till den lösning du vill ha eller om du fått avslag på din bidragsansökan. Överklagan måste inkomma till kommunen senast tre veckor efter att du fått beslutet. Om du vill kan du komplettera med ytterligare intyg för att stärka din sak.

Kommunen gör då en förnyad prövning med utgångspunkt från eventuella nya uppgifter som tillkommit. Om kommunen inte omprövar ärendet skickas det till förvaltningsrätten.

Vid frågor efter att du har skickat in ansökan kan du kontakta bostadsanpassningshandläggare via Information Lekeberg 0585-487 00.

Ansökan om reparationsbidrag

Blankett för ansökan om reparationsbidrag. PDF

Ansökan om återställningsbidrag

Här hittar du en ansökningsblankett för ansökan om återställningsbidrag.
Blanketten innehåller också information om återställningsbidrag.