Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Information Lekeberg

Telefon: 0585-487 00

Fax: 0585-487 02

E-post:
information.lekeberg
@lekeberg.se

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

mån-tors 08.00-16.30
fre 08.00-16.00

Äldre

Personer som är äldre och har funktionshinder behöver ibland viss hjälp för att kunna leva det liv som är var och ens rättighet. Den hjälpen ger samhället i form av olika sorters omsorgsinsatser.

Det kan exempelvis vara att få hjälp i hemmet från hemtjänsten, att få en personlig assistent, att få bo på ett särskilt boende eller att kunna få åka med färdtjänsten.
Verksamheten ska bygga på respekt för de äldres självbestämmande och integritet.