Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Akuta psykiska problem

Här hittar du information om du eller någon närstående har akuta psykiska problem och behöver hjälp. Ring 112 om du är i akut behov av skydd eller stöd.

Psykiatrisk jourmottagning Örebro universitetssjukhus

Den psykiatriska akutmottagningen har öppet dygnet runt veckans alla dagar. På mottagningen kan du vid akut behov av psykiatrisk specialistvård få träffa sjuksköterska, skötare, kurator (kurator endast tillgänglig kontorstid) eller läkare för ett samtal.

Innan du besöker akutmottagningen ber vi dig att alltid ringa för rådgivning på telefon.

Telefon: 019 - 602 56 00

Besöksadress: USÖ Entré R (längs Södra Grev Rosengatan) 701 85 Örebro

Barn och unga

På dagtid kan man vid akuta tillstånd vända sig till Barn- och ungdomspsykiatrin. Kvällar, nätter och helger får även barn och ungdomar hjälp på akut- och heldygnsvårdens jourmottagning, se kontaktuppgifter under Psykiatriskt jourmottagning Örebro universitetssjukhus.

Telefon: 019 - 602 57 00

Sjukvårdsrådgivningen

Öppet dygnet runt för råd och stöd.

Telefon: 1177
Texttelefon: 0771 - 11 77 99