Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Wendla Thorstensson har idag meddelat att hon kommer lämna sitt uppdrag som kommunstyrelsens ordförande

Wendla Thorstensson.

Processen med att utse en ersättare inleds nu.

Ny ordförande för kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige. Centerpartiet har nu startat en intern process för att ta fram förslag till ersättare.
Wendla har meddelat att hon stannar kvar som kommunstyrelsens ordförande till dess att en ersättare är utsedd.

Lekebergs kommun styrs även fortsättningsvis av Centerpartiet och Socialdemokraterna, och utifrån samma politiska plattform som tidigare.

Senast publicerad: