Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Vi underlättar för företagen

Covid-19 får konsekvenser för många. Lekebergs kommun har tillsammans med Laxå och Askersunds kommuner sett över hur Sydnärkes byggförvaltning och Sydnärkes miljöförvaltning kan underlätta för företagen.

En konkret åtgärd som får direkt effekt hos företagen är att förvaltningarna nu senarelägger fakturor. För miljöförvaltningen handlar det om fakturering av årsavgifter som man nu skjuter fram. Sydnärkes miljöförvaltning kommer även att ha en avstämning med de företag som man tänkt ha planerad tillsyn på.

Det kan vara olämpligt att besöka dem i detta läge. Överhuvudtaget gör vi en översyn av den planerade tillsynen och vi funderar på att göra om planeringen så att tillsynen påverkar företag så lite som möjligt säger Lars Viitanen som är chef på Sydnärkes miljöförvaltning.

Även Sydnärkes byggförvaltning gör vad de kan för att underlätta för företagen. Ta kontakt med byggförvaltningen för att hitta ett upplägg som passar ditt företag.

Vi är medvetna om att detta inte är lösningen på företagens alla problem men vi hoppas att det kan bidra till att göra företagandet lite lättare just nu. Vi jobbar vidare med att hitta fler åtgärder för att underlätta för företagen.

Kontaktuppgifter

Näringslivskoordinator
0585-487 00

Sydnärkes byggförvaltning
0583-820 41

Sydnärkes miljöförvaltning
0584-47 34 00

Senast publicerad: