Lekebergs kommun
Lekebergs kommun
Pojke håller i en basketboll

Vi söker namnsponsor till idrottshallen vid Hidinge skola

Fram till 24 september finns möjlighet att lämna sponsringsförslag för idrottshallen vid Hidinge skola. I avtalet ingår namnrättigheterna till idrottshallen.

De intäkter som kommunen får in genom sponsringen kommer användas till att stötta föreningslivet i Lekebergs kommun. I sponsringsavtalet ingår namnrättigheterna till idrottshallen vid Hidinge skola. Lekebergs kommun tillhandahåller en yta på fasaden. Namnsponsorn står för skylt och uppsättning av skylt.

Bedömning av sponsor

Lekebergs kommun beslutar om sponsor om det finns flera intresserade och har sista ordet om anläggningens namn samt utförande och placering av skyltar och liknande.

Vid bedömning av sponsor beaktar vi följande:

  • Att företaget drivs seriöst och inte har skulder till det offentliga
  • Att sponsorns verksamhet är förenligt med kommunens värdegrund
  • Att företaget följer god marknadsföringssed

Beslut tas av kommunstyrelsen

Sponsringen får inte komma att inkräkta på det politiska handlingsutrymmet eller vara utformat på ett sätt som påverkar verksamhetens mål. Sponsringen får inte tillämpas så att kärnverksamheten blir beroende av den. Sponsringen får inte medföra risk för misstanke om muta eller otillbörliga syften. Krav på inflytande eller medbestämmande från externa intressenter över verksamhetens innehåll eller beslutsprocess får inte förekomma.

Erbjudande och namnförslag skickas via mail till information.lekeberg@lekeberg.se. Förslaget ska ha inkommit till Lekebergs kommun senast 24 september.

Senast publicerad: