Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Vill du engagera dig i Frivilliga resursgruppen (FRG)?

FRG finns till för att öka kommunens beredskap för att hantera olika typer av samhällsstörningar och krissituationer. Under lördagen utbildades FRG i att hantera nödvatten genom att bygga och bemanna vattencontainrar.

I en situation där vi har brist på bra dricksvatten behöver Lekebergs kommun ordna med vatten, exempelvis till personer som är mer sårbara.

För att hantera en sådan situation finns det flera möjligheter att hantera händelsen, bland annat att ställa ut vattentankar. Personer i Frivilliga Resursgruppen (FRG) har nu utbildat sig i att hantera nödvatten genom att kunna bygga och bemanna vattencontainrar som Livsmedelsverket har i beredskap.

FRG finns till för att öka kommunens beredskap för att hantera olika typer av samhällsstörningar och krissituationer.

Läs mer här

Vill du vara med i Frivilliga resursgruppen (FRG)?

Har du intresse av att vara en resurs i krissituationer?
Vill du vara med i FRG?
Ta kontakt med Information Lekeberg för att få mer information: information.lekeberg@lekeberg.se eller
0585-48700.

 

Senast publicerad: 2018-04-24