Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Viktig information till vårdnadshavare

Viktig information med anledning av covid-19 till dig som är vårdnadshavare för barn och elever i Lekebergs kommun.

Alla barn har rätt till undervisning och ett socialt sammanhang i förskolan och skolan, men för att det ska kunna vara så behöver alla ta ansvar och följa de rekommendationer som gäller för att undvika smittspridning.
Lekebergs kommun följer Folkhälsomyndighetens och Skolverkets rekommendationer.

Här kan du läsa vad som gäller vid vårterminens start 2022.

Varje förskola och skola kan på grund av lokala förutsättningar ha lite olika regler. Om du har frågor eller funderingar är du varmt välkommen att prata med ditt barns rektor eller pedagog.

Det här gäller för barn i förskolan

Friska barn ska vara i förskolan. Sjuka barn ska vara hemma. Barn i förskoleålder rekommenderas i första hand att stanna hemma om de är sjuka, utan att testas för covid-19. De bör stanna hemma vid nytillkomna symtom som halsont, snuva, feber, hosta eller sjukdomskänsla.

Barnet kan gå tillbaka till förskolan och annan verksamhet när det blivit friskt och har gott allmäntillstånd. Om barnet haft feber behöver det ha varit feberfritt minst ett dygn.

Ovanstående upprepas varje gång symtom uppstår på nytt.

Är barnet hushållskontakt till någon med bekräftad covid-19 får barnet förhållningsregler från hälso- och sjukvården. Barnet ska stanna hemma i sju dygn, oavsett symtom. Generellt rekommenderas inte testning.

Det här gäller för elever i grundskolan

Friska elever ska vara i skolan. Sjuka elever ska vara hemma. Var uppmärksam på nytillkomna symtom som halsont, snuva, feber, hosta eller sjukdomskänsla. Vid symtom på luftvägsinfektion ska man alltid stanna hemma. Man ska även testa sig för covid-19. Har man haft covid-19 det senaste halvåret behöver man
inte testa sig.

Du som är hushållskontakt till någon med bekräftad covid-19 ses som ett misstänkt fall och får förhållningsregler från Smittskyddet. Det gäller:

• oavsett om du har symtom eller inte
• även om du är vaccinerad.

Du ska stanna hemma i minst sju dagar. Du ska även testa dig:

• Har du symtom rekommenderas du att testa dig direkt.
• Är du symtomfri rekommenderas testning på dag fem från att den sjuka personen i
hushållet har tagit sitt prov.

Du som inte har symtom ska fortsätta vara uppmärksam på om symtom dyker upp även efter sju dagar. Du som har haft covid-19 det senaste halvåret är generellt undantagen från förhållningsregler. Men om du får symtom ska du stanna hemma.


Om du är nära kontakt till någon, i till exempel skolan som är sjuk i covid-19 och du får symtom ska du testa dig och stanna hemma i väntan på provsvar. Är du ovaccinerad och symtomfri kan du behöva testa dig, då får du information av smittspårningen eller personen du träffat. Du kan fortsätta gå till skola och fritidsaktiviteter.

Mer information

Tänk på att läget kan ändras snabbt och även rekommendationerna. Uppdaterad information om covid-19 hittar du hos www.krisinformation.se, www.folkhalsomyndigheten.se samt www.1177.se

Senast publicerad: