Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Vi fortsätter arbetet med att bli en miljödiplomerad kommun

Lekebergs kommun fortsätter med projektet att bli en miljödiplomerad kommun. Sydnärkes miljöförvaltning anslöt till projektet under hösten 2018 och nu jobbar vi tillsammans framåt för att kunna genomföra diplomeringen.

Den 12-13 december kommer utfärdanderevisionen äga rum. Det är alltså då man kommer bedöma om kommunen får miljödiplom eller inte.

Det är verksamheter inom kultur- och bildningsförvaltningen som i ett första steg kommer att få visa Örebro miljökontor hur de arbetar efter miljödiplomeringens riktlinjer.

Arbetet med miljödiplomeringen drivs sedan hösten 2018 av Sydnärkes miljöförvaltning som tillsammans med kommunledning och miljöinspiratörer driver arbetet framåt.

Senast publicerad: 2018-11-27