Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Välkommen att delta i medborgardialogen

20 november 2021 till 30 januari 2022 pågår en medborgardialog om arbetet med den nya översiktsplanen i kommunen. Johan Niklasson, kommunstyrelsens ordförande, berättar mer om dialogperioden i ett kort filmklipp.

Vad är en översiktsplan?

Översiktsplanen är ett dokument som dels ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön i kommunen, dels vägleda konkreta beslut om bebyggelse, mark- och vattenanvändning. Den ska vara både strategisk och vägledande.

Vill du veta mer om vad en översiktsplan är eller varför den behövs? Se kommunens informationsfilm om översiktsplanering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Hur ser upplägget för dialogen ut?

Under december så kommer kommunen hålla i dialoger med allmänheten i form av öppet hus i kommunens tätorter. Det kommer också finnas en glascontainer med en utställning som kommer att flyttas runt mellan kommunens tätorter. Den kommer att vara belyst under dagen och tillgänglig att besöka när det passar dig bäst.

Glascontainern kommer också att vara bemannad av kommunrepresentanter under vissa tider, läs mer om vilka tider du kan besöka glascontainern.

Under januari 2022 genomförs riktade dialoger till barn och unga, barnfamiljer, jord- och skogsägare samt företagare, mer information om detta publiceras längre fram.

Var kan jag hitta tider och detaljer?

All information om dialogerna finns samlad på lekeberg.se/tidigdialog och sidan uppdateras kontinuerligt.

Senast publicerad: