Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Vad vill du bli?

Yrkesvux är en statlig satsning som gäller yrkesutbildningar på gymnasienivå för vuxna. 

Yrkesvux har yrkesutbildningar för alla – och de flesta får jobb direkt efteråt. Yrkesvux är en statlig satsning som gäller yrkesutbildningar på gymnasienivå för vuxna. Lekebergs kommun samarbetar med åtta av länets övriga kommuner runt Yrkesvux. Boende i dessa kan söka fritt bland de utbildningar som finns.

Satsningen är i första hand riktad till personer med kort tidigare utbildning eller som har haft svårt att få jobb. De grupperna tas in på utbildningarna i första hand.

Läs mer om yrkesutbildningar hos Studentum

Yrkesvux

Senast publicerad: