Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Vädjan om att barn med 15-timmars placering stannar hemma

Läget på förskolorna i Lekebergs kommun är just nu väldigt ansträngt. Vi har flera medarbetare frånvarande och därför går vi nu ut med en vädjan till dig som har barn på förskolan 15 timmar per vecka. Vi vädjar att du som har möjlighet att ha ditt barn hemma har det i så stor omfattning det är möjligt under maj månad. Det skulle underlätta för de barn och medarbetare som finns på plats. Om du inte har möjlighet att ha ditt barn hemma så är barnet självklart välkommet till förskolan som vanligt.

För de barn som är på plats kan det under maj månad vara fler vikarier än vanligt i verksamheten då flera ur personalen är frånvarande. Vi gör allt för att ditt barn ska känna sig trygg, trots dessa omständigheter.

Avgiftsbefrielse för den som håller sitt barn hemma

Vädjan gäller 1-31 maj. Vår ambition är att så långt som möjligt kunna ha våra verksamheter öppna och undvika stängningar av avdelningar. För de föräldrar som betalar en avgift för denna plats och väljer att hålla barnet hemma i rådande situation kommer det att bli en avgiftsbefrielse.

Senast publicerad: