Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Utvecklingen av bostadsområdet vid Bergaskogen i Fjugesta avbryts

I samband med vägbygget vid Fjugesta norra upptäcktes att marken innehåller förhöjda halter av arsenik. Exploatören väljer nu att inte slutföra projektet och Lekebergs kommun bygger därmed inte ut vägnätet som planerat.

I april påbörjades arbetet med att förlänga Mogatan i Fjugesta. Planen var att gatan skulle bindas ihop med Bangatan men schaktmassorna visade sig innehålla förhöjda halter av arsenik och bygget pausades. Prover togs på flera platser i det som skulle bli den nya vägen och de nya tomterna. Arsenik hittades i flera av dessa prover och nu väljer exploatören att inte slutföra projektet, med vad som skulle bli drygt 20 villatomter.

Diskussion förs nu om framtiden för området.

Lekebergs kommun fortsätter att utreda omfattningen

Lekebergs kommun tar resultatet av proverna på största allvar och arbetar med att få klarhet i omfattningen och vilka konsekvenser det kan få.

För närvarande finns en misstanke om att de förhöjda halterna kan bero på naturlig arsenik då det inte finns någon misstanke om att halterna beror på tidigare verksamhet eller liknande men detta måste utredas ytterligare innan vi kan säga vad de förhöjda halterna beror på.

Lekebergs kommun kommer löpande att informera om vad som händer i frågan.

Arsenik är ett grundämne som finns naturligt i marken och i varierande halter i berggrunden. Vissa områden har naturligt förhöjda halter av arsenik. Ämnet är farligt om man utsätts för det i stor mängd.

Miljöavdelningen
Telefon: 0583-810 00
E-post: miljo@sydnarkemiljo.se

Vi förstår att de förhöjda halterna av arsenik väcker många frågor och funderingar. I nuläget har vi inte så många svar att ge, men vi kommer kontinuerligt att kommunicera det vi får reda på under tiden som utredningen pågår. Kontakta gärna miljöavdelningen med dina frågor, även om du kanske inte kan få svar direkt.

Senast publicerad: