Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Upptäckt av obehörig åtkomst i system

Medarbetare inom socialförvaltningen hos oss på Lekebergs kommun har upptäckt ett fel i ett av våra system. Personuppgifter i systemet har varit nåbara för alla anställda. Det har alltså funnits en möjlighet för obehörig personal att ta del av personuppgifterna. Det finns inte längre någon möjlighet för att obehöriga kan ta sig in i systemet.

Lekebergs kommun tar incidenten på största allvar och har nu begränsat behörigheterna till systemet. Det betyder att inga obehöriga kan ta sig in. Incidenten är också anmäld till Datainspektionen samt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. En Lex Sarah-anmälan är också skickad till Inspektionen för vård och omsorg.

Vad händer nu?

Kommunen kommer att fortsätta arbetet med en utredning för att försöka ta reda på hur det kunde hända. I dagsläget finns ingen vetskap om hur länge risken funnits, men eftersom risken inte uppkommit nyligen kommer startas en utredning om vad som borde ha gjorts för att snabbare upptäcka problemet.

Lekebergs kommun kommer att undersöka problemets omfattning och vidta åtgärder så att något liknande inte händer igen. En översyn om ytterligare förändringar i systemet för att förbättra säkerheten kommer också att göras.

Dessutom kommer andra kommuner att kontaktas som arbetar i samma system, för att göra dessa uppmärksammade om den risk medarbetare inom Lekebergs kommun upptäckt.  

Kontakt

Martin Willén, kommundirektör, Lekebergs kommuntelefon 0585-488 02

Senast publicerad: 2018-10-12