Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Upphävande av eldningsförbud

Från och med idag den 18 juni har Länsstyrelsen valt att häva eldningsförbudet. Efter en torr period har Örebro län fått viss nederbörd och brandrisken har de senaste dagarna varit normala eller lägre.

Länsstyrelsen har tillsammans med räddningstjänsten gjort bedömningen att det inte längre finns skäl till att länet ska omfattas av ett eldningsförbud. Därför ska det tidigare beslutet upphävas.

Oavsett om eldningsförbud råder eller inte så ska man vara försiktig. Du som grillar är alltid ansvarig om det sker en olycka.

Till Länsstyrelsen

Senast publicerad: 2018-06-18