Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Upphandlingen är klar -
Lekebergs hunddagis blir JA´s Hundgöra

 slutet av juni 2022 kommer Lekebergs hunddagiset upphöra. Annica Green och Jennifer Norgren Öhlund, som redan nu är handledare och hunddagisföreståndare, kommer att driva verksamheten som ett socialt integrerat företag från och med 1 juli 2022. Verksamheten kommer gå under namnet JA’s Hundgöra.

JA’s Hundgöra blir det första sociala företaget i Lekebergs kommun. Verksamheten kommer att ha ett nära samarbete med Lekebergs kommun
och fortsätta erbjuda praktikplatser till personer inom LSS. Här kan alla få
en meningsfull sysselsättning efter sina individuella förutsättningar med
individuella utvecklingsmål.

På vårt hunddagis kommer vi erbjuda praktikplatser inom LSS samt
andra målgrupper som är långt ifrån arbetsmarknaden. Vi tycker att
det är viktigt att personer från olika bakgrunder möts i samförstånd och
alla har vi något att lära av varandra oavsett bakgrund och erfarenhet.
Alla är lika värda och respekteras för den man är oavsett bakgrund och
erfarenhet”, säger Annica Green och Jennifer Norgren.

Kontaktperson för med information

Helena Henriksson, enhetschef daglig verksamhet
Tel: 0585-487 57
e-mail: helena.henriksson@lekeberg.se

Senast publicerad: