Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Trafiken i Fjugesta leds om

Under perioden 9 till 27 april så byggs busshållplatsen om vid Tingshuset på Fjugesta Letstig. Under den tiden kommer biltrafiken att ledas om.

Eftersom det är svårt att mötas med buss på sträckan så kommer det var signalerat med trafikljus.

Det är Trafikverket som återställer en nyligen anlagd så kallad timglashållplats till att bli körbanehållplats igen. Anledningen till återställandet är att Trafikverket, efter anläggandet av timglashållplatsen, har insett att utformningen blev mindre lyckad, dels utifrån placering och dels utifrån kvarvarande vägbredd mellan busskantstenarna.

I samband med ombyggnationen kommer även en gångbana att anläggas, från norra hållplatsläget Tingshuset, förbi och bakom ekarna och fram till Vallgatans befintliga övergångsställe.

Busshållplatsen Tingshuset kommer att vara stängd under aktuell period.

Skiss över hur trafiken leds om.

Senast publicerad: 2018-04-10