Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Tobaksfria veckan – för ett rökfritt Sverige 2025

Under vecka 47 infaller den tobaksfria veckan som är en del av det nationella arbetet med Tobacco Endgame - ett rökfritt Sverige 2025. Förutom tobakens påverkan på den fysiska hälsan har även tobak en negativ påverkan på vår miljö.

Tobakens påverkan på vår fysiska hälsa
Det finns mer än 8000 skadliga ämnen i den tobaksrök du andas in när du konsumerar cigaretter. Omkring 60 av dessa ämnen kan orsaka cancer. Tobaksrök kan även orsaka lungsjukdomar, hjärt- och kärlsjukdomar eller reumatism och diabetes typ 2.
Snus med tobak i kan också öka risken för att drabbas av sjukdomar, bland annat cancer, diabetes typ 2 samt muskel- och ledsjukdomar.

Barnkonventionen säger också att barnets bästa ska komma i främsta rummet och att tobakspolitiken berör barnen i allra högst grad. Både barns hälsa, utveckling och uppväxtvillkor påverkas av tobaksproduktion, tobaksreklam och tobaksanvändning

Tobakens påverkan på miljön
Genom Agenda 2030 har världens länder som mål att år 2030 uppnå en social, miljömässig och ekonomiskt hållbar utveckling. Agenda 2030 innehåller 17 globala mål och bland dessa mål finns det en punkt som berör ”God hälsa och välbefinnande”, vilket syftar till tobakens påverkan på hållbarhet.

Tobaksprodukter och dess odling påverkar bland annat vår biologiska mångfald och vattenmängd samtidigt som de efterlämnar gifter och restprodukter i form av tungmetallen kadmium.

Vart kan jag få stöd och hjälp
På Sluta-Röka-Linjen kan du läsa om stöd för att sluta röka eller snusa och om tobak ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv.

Besök 1177 Vårdguiden för tips och råd samt kontaktuppgifter till vårdgivare för hjälp att sluta röka eller snusa

Lär dig mer om tobakens påverkan på miljön?
Vill du lära dig mer om tobakens påverkan på miljön? - gå då tipspromenaden på biblioteket under v.47 för att uppmärksamma tobaksfria veckan. Alla som deltar får välja en bok som pris!”

Gäller under bibliotekets bemannade öppettider.
Erbjudandet gäller så långt lagret räcker.

(Denna nyhet är en kampanj från Tobacco Endgame)

Senast publicerad: