Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Tillsammans stoppar vi smittan

Lekebergsbor - nu är det allvar! Smittspridningen av covid-19 ökar i länet och vi måste stoppa den.

Nu är det skärpning som gäller för var och en av oss. Vaccinationen har påbörjats men än är det lång tid kvar innan vi kan återgå till det normala. Så kom ihåg att:

  • Håll avstånd till andra, både inomhus och utomhus.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten.
  • Stanna hemma och testa dig om du har symtom.
  • Umgås i en mindre krets, undvik nya nära kontakter.
  • Jobba hemma om du kan.

Sammanställning av förbud samt rekommendationer som gäller just nu

På krisinformation.se finns en sammanställning av de förbud samt råd och rekommendationer som gäller just nu med anledning av pandemin. Där finns även länkar till fördjupad information.

Detta gäller just nu - Krisinformation.se

Påverkan på kommunens verksamheter

Som en följd av de nationella föreskrifterna och allmänna råden har en rad kommunala verksamheter stängt eller anpassat sin verksamhet. Besluten har tagits för att hjälpa till att minska smittspridningen. Lekebergs kommun analyserar löpande de beslut som tagits och förändringar kan komma att ske med kort framförhållning. Det innebär också att ytterligare verksamheter kan komma att påverkas.

Här hittar du samtliga beslut

Mer information om covid-19

Aktuell och uppdaterad information om covid-19 hittar du på
krisinformation.se samt folkhalsomyndigheten.se

Senast publicerad: