Lekebergs kommun
Lekebergs kommun
En bild på coronaviruset.

Tillsammans minskar vi smittspridningen

Flera av kommunens verksamheter påverkas i arbetet med att förhindra smittspridning av covid-19. Flera åtgärder påverkar dig som bor i kommunen. En del verksamheter har stängt och andra har ställt om och erbjuder annan service än tidigare.

Sidan uppdaterad: 2021-03-31 kl. 07:43

Alla har ett personligt ansvar och är skyldiga att vidta försiktighetsåtgärder. Vi ska bland annat:

  • begränsa nya nära kontakter genom att endast umgås med de personer vi normalt träffar. Det kan till exempel vara de vi bor tillsammans med eller bara några få vänner eller närstående utanför hushållet.
  • undvika att ingå i flera olika grupper.
  • umgås utomhus om det går och hålla så mycket avstånd som möjligt.
  • undvik att vara nära varandra, framförallt i mindre utrymmen under en längre tid.
  • undvika platser där det finns trängsel och om möjligt handla ensam.
  • undvika att resa om det inte är nödvändigt. Om det är nödvändigt ska det ske på ett smittskyddsäkert sätt.
  • arbeta hemifrån så ofta det är möjligt.
  • använd munskydd i kollektivtrafiken, oavsett vilken tid du reser.
  • använd munskydd om du måste vara på ställen inomhus där flera människor vistas, till exempel i butiker, apotek och serviceställen.
  •  

Läs fördjupad information hos Folkhälsomyndigheten  

Påverkan på kommunens verksamheter

Som en följd av de nationella föreskrifterna och allmänna råden har en rad kommunala verksamheter stängt eller anpassat sin verksamhet. Besluten har tagits för att hjälpa till att minska smittspridningen. Lekebergs kommun analyserar löpande de beslut som tagits och förändringar kan komma att ske med kort framförhållning. Det innebär också att ytterligare verksamheter kan komma att påverkas.

Kommunhusets reception har öppet men för att minimera risken för smittspridning uppmanas allmänheten att undvika besök så långt som möjligt genom att i första hand ta kontakt via 0585-487 00 eller via information.lekeberg@lekeberg.se.

Lekebergs bibliotek har stängt för besök men erbjuder biblioteksservice, där du som har reserverat böcker eller beställt hämtkasse kan komma till biblioteket under de bemannade öppettiderna. Det går också att boka tid för att använda dator i 30 minuter. Det finns möjlighet att skriva ut.

Du som har lånekort kan låna e-böcker och låna film via nätet.

Om du undrar över något så är du välkommen att ringa på telefon 0585-487 90 eller mejla biblioteket@lekeberg.se

Kommunens idrottshallar, gymnastiksalar och övriga lokaler är öppna för uthyrning till verksamheter som riktar sig till barn födda 2002 eller senare. Beslutet gäller tillsvidare. Omklädningsrummen ska inte användas. För vuxna sker ingen uthyrning av lokaler.

Fritidsgårdarna hålls öppna för barn/ungdomar födda 2002 eller senare och bedrivs genom utomhusaktiviteter tillsvidare. Utomhusaktiviteterna anpassas utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 

Återbruket Andra chansen, som har sin butik vid torget i Fjugesta, har stängt. Beslutet gäller tillsvidare.

Samtliga kommunala evenemang har ställts in.

Lekebergs kommun erbjuder i dagsläget inte fixarservice.

Du som behöver extra stöd för att få ett arbete eller börja studera kan få stöd från coachingteamet. Handledare och deltagare träffas digitalt eller vid anpassade utomhusaktiviteter. Beslutet gäller tillsvidare.

Teaterkurserna som bedrivs för åldersgruppen 9-12 år har sin verksamhet igång. Beslutet gäller tillsvidare. Information går direkt till berörda vårdnadshavare.

Kulturskolan i övrigt följer Örebro kommuns beslut. Information om hur kulturskolan i Örebro påverkas av covid-19 hittar du här.

Barn med symptom ska vara hemma

För att förebygga smittspridning ska du som är vårdnadshavare vara uppmärksam på symtom på covid-19 hos ditt barn.

Om ett barn uppvisar symtom kontaktar vi vårdnadshavaren. Barnet får gå hem direkt.

Läs om symptomen på covid-19 på Folkhälsomyndighetens webbplats

Frågor och svar om covid-19 för föräldrar på Folkhälsomyndighetens webbplats

Symtomfria barn ska stanna hemma om någon i familjen har covid-19

Barn i förskola och skola ska stanna hemma om någon de bor med har konstaterad covid-19.

Läs mer om beslutet på Folkhälsomyndighetens webbplats

Läs mer om när du bör stanna hemma och hur länge på Folkhälsomyndighetens webbplats

Provtagning

Sjuka barn som går i förskolan rekommenderas att i första hand stanna hemma utan provtagning.

Om provtagning för barn på 1177.se

Rutin när du lämnar och hämtar ditt barn på förskolan

När du ska lämna eller hämta ditt barn på förskolan gör du som vanligt om du är frisk.

Om du är sjuk vill vi i första hand att någon som är frisk lämnar och hämtar ditt barn. Om det inte finns någon annan som kan lämna och hämta ber vi dig att ringa till förskolan innan du kommer. Då kan vi se till att lämning och hämtning sker på ett säkert sätt.

Friska barn ska vara i skolan

I Lekebergs kommun ser vi allvarligt på när friska elever är hemma från skolan. Vi bedömer frånvaron som olovlig och ogiltig.

I dagsläget bedömer Folkhälsomyndigheten att det ur ett smittskyddsperspektiv inte finns anledning att friska elever ska stanna hemma från skolan.

Om ditt barn tillhör en riskgrupp ska du kontakta skolsköterskan. Du ska också lämna information från barnets behandlande läkare som visar att barnet bör vara hemma.

Sjuka barn ska vara hemma

För att förebygga smittspridning ska du som är vårdnadshavare vara uppmärksam på symtom på covid-19 hos ditt barn.

Om en elev uppvisar symtom i skolan kontaktar vi vårdnadshavaren. Eleven får gå hem direkt. Innan vårdnadshavaren kommer och hämtar kan eleven vara i ett eget rum för att undvika smittspridning.

Läs om symptomen på covid-19 på Folkhälsomyndighetens webbplats

Symtomfria barn ska stanna hemma om någon i familjen har covid-19

Folkhälsomyndigheten har ändrat sina rekommendationer för yngre barn. Barn i förskola och skola ska från och med den 1 december 2020 stanna hemma om någon de bor med konstaterats med covid-19.

Läs mer om beslutet på folkhälsomyndighetens webbplats

Läs mer om när du bör stanna hemma och hur länge på folkhälsomyndighetens webbplats

Provtagning

Region Örebro län uppmanar barn i skolålder inklusive förskoleklass att testa sig om de har symtom som kan tyda på covid-19.

Information om provtagning och hur du bokar tid finns på 1177 vårdguiden.

Rutin när du lämnar och hämtar ditt barn på skolan

När du ska lämna eller hämta ditt barn i skolan ska du vänta i skolans entré.

Om du är sjuk vill vi i första hand att någon som är frisk lämnar och hämtar ditt barn. Om det inte finns någon annan som kan lämna och hämta ber vi dig att ringa till skolan innan du kommer. Då kan vi se till att hämtning och lämning sker på ett säkert sätt.

Det har även fattats flera beslut som rör de som arbetar inom organisationen Lekebergs kommun. Bland annat ska alla som kan jobba hemifrån göra det. Vi genomför heller inga fysiska möten om det inte är absolut nödvändigt. Arbetsplatsträffar, möten, utbildningar etc ska ersättas med digitala lösningar eller skjutas upp. Det gäller fram till att ett nytt beslut fattats.

Lekebergs kommun följer noga de nya rekommendationer som kommer och gör löpande anpassningar av verksamheterna. Beslut kan snabbt komma att förändras för att hjälpa till att minska smittspridningen av covid-19.

Senast publicerad: