Lekebergs kommun
Lekebergs kommun
En bild på coronaviruset.

Tillsammans minskar vi smittspridningen

Från och med den 14 december gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19.

Sidan uppdaterad: 2021-01-08 kl. 18.00
Fjärrundervisning för en årskurs om dagen enligt rullande schema för Lekebergsskolan 7-9.

De nya nationella råden innebär en skärpning kring det personliga ansvaret och att alla är skyldiga att vidta försiktighetsåtgärder. Vi ska bland annat:

  • begränsa nya nära kontakter genom att endast umgås med de personer vi normalt träffar. Det kan till exempel vara de vi bor tillsammans med eller bara några få vänner eller närstående utanför hushållet.
  • undvika att ingå i flera olika grupper.
  • umgås utomhus om det går och hålla så mycket avstånd som möjligt.
  • undvik att vara nära varandra, framförallt i mindre utrymmen under en längre tid.
  • undvika platser där det finns trängsel och om möjligt handla ensam.
  • undvika att resa om det inte är nödvändigt. Om det är nödvändigt ska det ske på ett smittskyddsäkert sätt.
  • arbeta hemifrån så ofta det är möjligt.

Det är viktigt att begränsa antalet personliga möten även under storhelgerna och åtta personer är därför den nya normen för alla sociala situationer.

De nya råden gäller tillsvidare. Restriktionen om maximalt åtta personer vid en allmän sammankomst och offentlig tillställning ligger kvar.

Läs fördjupad information hos Folkhälsomyndigheten  

Påverkan på kommunens verksamheter

Som en följd av de nationella föreskrifterna och allmänna råden har en rad kommunala verksamheter stängt eller anpassat sin verksamhet. Besluten har tagits för att hjälpa till att minska smittspridningen. Lekebergs kommun analyserar löpande de beslut som tagits och förändringar kan komma att ske med kort framförhållning. Det innebär också att ytterligare verksamheter kan komma att påverkas.

Lekebergsskolan 7-9 har fjärrundervisning för en årskurs om dagen enligt rullande schema fram till och med 24 januari. Detaljerad information har gått ut till elever och vårdnadshavare via InfoMentor. Kontakta mentor eller skolans expedition om du har några frågor.

Fjärrundervisningen är en förebyggande åtgärd och inte ett resultat av ökad smittspridning.

Kommunhusets reception kommer att hållas öppen, men för att minimera risken för smittspridning uppmanas allmänheten att undvika besök så långt som möjligt genom att i första hand ta kontakt via 0585-487 00 eller via information.lekeberg@lekeberg.se.

Öppettider under jul och nyår.

Lekebergs bibliotek har stängt för besök men erbjuder biblioteksservice, där du som har reserverat böcker eller beställt hämtkasse kan komma till biblioteket under de bemannade öppettiderna. Det går också att boka tid för att använda dator i 30 minuter. Det finns möjlighet att skriva ut.

Du som har lånekort kan låna e-böcker och låna film via nätet.

Om du undrar över något så är du välkommen att ringa på telefon 0585-487 90 eller mejla biblioteket@lekeberg.se

Alla kommunens idrottshallar, gymnastiksalar och övriga lokaler är stängda för uthyrning från 21 december till och med 24 januari. De föreningar, eller privatpersoner, som har bokade tider fram till och med 24 januari behöver inte betala någon hyresavgift.

Fritidsgårdarna håller stängt till och med 24 januari 2021.

Återbruket Andra chansen, som har sin butik vid torget i Fjugesta, har stängt.

Samtliga kommunala evenemang har ställts in.

Fram till och med 24 januari kommer Lekebergs kommun inte att erbjuda fixarservice.

Det har även fattats en mängd beslut som rör de som arbetar inom organisationen Lekebergs kommun. Bland annat jobbar alla som kan arbeta hemifrån hemma. Vi genomför heller inga fysiska möten om det inte är absolut nödvändigt. Arbetsplatsträffar, möten, utbildningar etc ska ersättas med digitala lösningar eller skjutas upp. Det gäller fram till och med 24 januari och kan komma att förlängas.

Lekebergs kommun följer noga de nya rekommendationer som kommer och gör löpande anpassningar av verksamheterna. Beslut kan snabbt komma att förändras för att hjälpa till att minska smittspridningen av covid-19.

Senast publicerad: