Lekebergs kommun
Lekebergs kommun
En bild på coronaviruset.

Tillsammans minskar vi smittspridningen

Alla har ett personligt ansvar och är skyldiga att vidta försiktighetsåtgärder för att minska smittspridningen av covid-19.

Sidan uppdaterades senast 2 juni, klockan 12.50

Från och med den 14 december gäller nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19.

Vi ska bland annat:

 • Begränsa nya nära kontakter genom att endast umgås med de personer vi normalt träffar.
 • Undvika att ingå i flera olika grupper.
 • Umgås utomhus om det går och hålla så mycket avstånd som möjligt.
 • Undvika att vara nära varandra, framförallt i mindre utrymmen under en längre tid.
 • Undvika platser där det finns trängsel och handla ensamma om det är möjligt.
 • Undvika att resa om det inte är nödvändigt. Om det är nödvändigt ska det ske på ett smittskyddssäkert sätt.
 • Arbeta hemifrån så ofta det är möjligt.
 • Använda munskydd i kollektivtrafiken under rusningstid.

Läs fördjupad information hos Folkhälsomyndigheten  


Nu lättar restriktionerna som har tagits fram med anledning av coronapandemin. Här är de första förändringarna.

Regeringen och Folkhälsomyndigheten har nu en plan för att gradvis förändra de restriktioner som har införts med anledning av pandemin. Idag 1 juni inleds det första steget.

Det här kan du göra från och med 1 juni

Även om avstånd och rena händer fortfarande gäller så kan du nu göra det här:

 • Du kan delta i läger, cuper, matcher och tävlingar i mindre skala.
 • Du kan besöka nöjesparker som till exempel Gröna Lund och Liseberg.
 • Du kan gå på marknad.
 • Du kan gå på serveringsställen fram till 22.30.
 • Du behöver bara använda munskydd i kollektivtrafiken vardagar 7-9 och 16-18 om du är född 2004 eller tidigare.
 • Du kan handla utan munskydd men du bör fortfarande undvika att vistas i affärer och köpcentrum i onödan, handla ensam och undvik trängsel.

En person som har vaccinerats med en första dos och låtit tre veckor passera sedan vaccinationstillfället kan besöka butiker, få olika sorters behandlingar och gå på hälsokontroller. En vaccinerad person ska dock fortsatt inte bidra till att skapa trängsel i offentliga miljöer, i butiker och andra lokaler eller i allmänna färdmedel.

Ändringar i deltagartak

Fler kan nu delta i allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Hur många som får delta beror på om sammankomsten sker inomhus eller utomhus och om deltagarna har anvisade sittplatser.

Antal deltagare i allmänna sammankomster och offentliga tillställningar:

Inomhus

Inomhus sittande

Utomhus

Utomhus sittande

Motionslopp

8

50

100

500

150

Fler förändringar som införs 1 juni

Även följande anpassningar sker i regeringens och Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer:

 • Regeln om en person per sällskap på serveringsställen som är en del av en handelsplats eller galleria tas bort.
 • Rekommendationen om att undervisning på högskolenivå bör ske på distans tas bort.
 • Rådet till föreningar om att ställa in, skjuta upp eller genomföra möten och stämmor på distans, lättas upp.
 • Föreningar bör från och med den 1 juni erbjuda digitala alternativ till fysiska möten eller genomföra fysiska möten i mindre omfattning.

Mer om regeringens plan att avveckla restriktionerna på krisinformation.se

Biblioteket håller öppet med begränsningar. Bibliotekets åtgärder

Återbruket Andra chansen öppnar sin verksamhet 1 juni.

Fixarservice öppnar sin verksamhet 1 juni.

Idrottshallar öppnar upp 1 juni för tränings- och tävlingsverksamhet för barn och unga födda 2002 och senare, samt träningsverksamhet för vuxna. Detta gäller föreningsverksamhet.

Region Örebro län gör det nu ännu enklare att testa sig för covid-19 utan att boka tid. Nu finns lådor där man kan hämta testkit för egenprovtagning utanför samtliga vårdcentraler i länet. Du behöver ha e-legitimation för att kunna registrera ditt prov på 1177.se. Lådornas öppettider och mer information finns på 1177.se.

Region Örebro län ansvarar för vaccinationen mot covid-19 i Örebro län.

Mer information om vaccination mot covid-19 på 1177 Vårdguiden

Barn med symptom ska vara hemma

För att förebygga smittspridning ska du som är vårdnadshavare vara uppmärksam på symtom på covid-19 hos ditt barn.

Om ett barn uppvisar symtom kontaktar vi vårdnadshavaren. Barnet får gå hem direkt.

Läs om symptomen på covid-19 på Folkhälsomyndighetens webbplats

Frågor och svar om covid-19 för föräldrar på Folkhälsomyndighetens webbplats

Symtomfria barn ska stanna hemma om någon i familjen har covid-19

Barn i förskola och skola ska stanna hemma om någon de bor med har konstaterad covid-19.

Läs mer om beslutet på Folkhälsomyndighetens webbplats

Läs mer om när du bör stanna hemma och hur länge på Folkhälsomyndighetens webbplats

Provtagning

Sjuka barn som går i förskolan rekommenderas att i första hand stanna hemma utan provtagning.

Om provtagning för barn på 1177.se

Rutin när du lämnar och hämtar ditt barn på förskolan

När du ska lämna eller hämta ditt barn på förskolan gör du som vanligt om du är frisk.

Om du är sjuk vill vi i första hand att någon som är frisk lämnar och hämtar ditt barn. Om det inte finns någon annan som kan lämna och hämta ber vi dig att ringa till förskolan innan du kommer. Då kan vi se till att lämning och hämtning sker på ett säkert sätt.

Friska barn ska vara i skolan

I Lekebergs kommun ser vi allvarligt på när friska elever är hemma från skolan. Vi bedömer frånvaron som olovlig och ogiltig.

I dagsläget bedömer Folkhälsomyndigheten att det ur ett smittskyddsperspektiv inte finns anledning att friska elever ska stanna hemma från skolan.

Om ditt barn tillhör en riskgrupp ska du kontakta skolsköterskan. Du ska också lämna information från barnets behandlande läkare som visar att barnet bör vara hemma.

Sjuka barn ska vara hemma

För att förebygga smittspridning ska du som är vårdnadshavare vara uppmärksam på symtom på covid-19 hos ditt barn.

Om en elev uppvisar symtom i skolan kontaktar vi vårdnadshavaren. Eleven får gå hem direkt. Innan vårdnadshavaren kommer och hämtar kan eleven vara i ett eget rum för att undvika smittspridning.

Läs om symptomen på covid-19 på Folkhälsomyndighetens webbplats

Symtomfria barn ska stanna hemma om någon i familjen har covid-19

Folkhälsomyndigheten har ändrat sina rekommendationer för yngre barn. Barn i förskola och skola ska från och med den 1 december 2020 stanna hemma om någon de bor med konstaterats med covid-19.

Läs mer om beslutet på folkhälsomyndighetens webbplats

Läs mer om när du bör stanna hemma och hur länge på folkhälsomyndighetens webbplats

Provtagning

Region Örebro län uppmanar barn i skolålder inklusive förskoleklass att testa sig om de har symtom som kan tyda på covid-19.

Information om provtagning och hur du bokar tid finns på 1177 vårdguiden.

Rutin när du lämnar och hämtar ditt barn på skolan

När du ska lämna eller hämta ditt barn i skolan ska du vänta i skolans entré.

Om du är sjuk vill vi i första hand att någon som är frisk lämnar och hämtar ditt barn. Om det inte finns någon annan som kan lämna och hämta ber vi dig att ringa till skolan innan du kommer. Då kan vi se till att hämtning och lämning sker på ett säkert sätt.

Det har även fattats flera beslut som rör de som arbetar inom organisationen Lekebergs kommun. Bland annat ska alla som kan jobba hemifrån göra det. Vi genomför heller inga fysiska möten om det inte är absolut nödvändigt. Arbetsplatsträffar, möten, utbildningar etc ska ersättas med digitala lösningar eller skjutas upp. Det gäller fram till 15 september.

Senast publicerad: