Lekebergs kommun
Lekebergs kommun
En bild på coronaviruset.

Tillsammans minskar vi smittspridningen

Lekebergs kommun följer utvecklingen av coronaviruset tillsammans med berörda myndigheter och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Sidan uppdaterades 4 aug klockan 09:35

Smittspridningen fortsätter att minska liksom antalet vårdade för covid-19. Regeringen och Folkhälsomyndigheten har därför gjort bedömningen att vi kan gå vidare med steg 3 i regeringens plan för avveckling av restriktionerna.

Detta gäller från den 15 juli

Anpassning av restriktioner från 15 juli på Regeringskansliets webbplats Länk till annan webbplats.

Anpassning av smittskyddsåtgärder 15 juli på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Mer om regeringens plan att avveckla restriktionerna på krisinformation.se

Biblioteket håller öppet med begränsningar. Bibliotekets åtgärder

Region Örebro län gör det nu ännu enklare att testa sig för covid-19 utan att boka tid. Nu finns lådor där man kan hämta testkit för egenprovtagning utanför samtliga vårdcentraler i länet. Du behöver ha e-legitimation för att kunna registrera ditt prov på 1177.se. Lådornas öppettider och mer information finns på 1177.se

Region Örebro län ansvarar för vaccinationen mot covid-19 i Örebro län.

Mer information om vaccination mot covid-19 på 1177 Vårdguiden

Barn med symptom ska vara hemma

För att förebygga smittspridning ska du som är vårdnadshavare vara uppmärksam på symtom på covid-19 hos ditt barn.

Om ett barn uppvisar symtom kontaktar vi vårdnadshavaren. Barnet får gå hem direkt.

Läs om symptomen på covid-19 på Folkhälsomyndighetens webbplats

Frågor och svar om covid-19 för föräldrar på Folkhälsomyndighetens webbplats

Symtomfria barn ska stanna hemma om någon i familjen har covid-19

Barn i förskola och skola ska stanna hemma om någon de bor med har konstaterad covid-19.

Läs mer om beslutet på Folkhälsomyndighetens webbplats

Läs mer om när du bör stanna hemma och hur länge på Folkhälsomyndighetens webbplats

Provtagning

Sjuka barn som går i förskolan rekommenderas att i första hand stanna hemma utan provtagning.

Om provtagning för barn på 1177.se

Rutin när du lämnar och hämtar ditt barn på förskolan

När du ska lämna eller hämta ditt barn på förskolan gör du som vanligt om du är frisk.

Om du är sjuk vill vi i första hand att någon som är frisk lämnar och hämtar ditt barn. Om det inte finns någon annan som kan lämna och hämta ber vi dig att ringa till förskolan innan du kommer. Då kan vi se till att lämning och hämtning sker på ett säkert sätt.

Närundervisning från höstterminens start

Inför skolstart så fortsätter Lekbergs kommun att följa folkhälsomyndighetens rekommendationer. Utbildningsminister Anna Ekström och Folkhälsomyndigheten meddelade den 15 juni att närundervisning (vanlig undervisning på plats), kommer att bedrivas i alla skolor från höstterminens start.

Friska barn ska vara i skolan

I Lekebergs kommun ser vi allvarligt på när friska elever är hemma från skolan. Vi bedömer frånvaron som olovlig och ogiltig.

I dagsläget bedömer Folkhälsomyndigheten att det ur ett smittskyddsperspektiv inte finns anledning att friska elever ska stanna hemma från skolan.

Om ditt barn tillhör en riskgrupp ska du kontakta skolsköterskan. Du ska också lämna information från barnets behandlande läkare som visar att barnet bör vara hemma.

Sjuka barn ska vara hemma

För att förebygga smittspridning ska du som är vårdnadshavare vara uppmärksam på symtom på covid-19 hos ditt barn.

Om en elev uppvisar symtom i skolan kontaktar vi vårdnadshavaren. Eleven får gå hem direkt. Innan vårdnadshavaren kommer och hämtar kan eleven vara i ett eget rum för att undvika smittspridning.

Läs om symptomen på covid-19 på Folkhälsomyndighetens webbplats

Symtomfria barn ska stanna hemma om någon i familjen har covid-19

Folkhälsomyndigheten har ändrat sina rekommendationer för yngre barn. Barn i förskola och skola ska från och med den 1 december 2020 stanna hemma om någon de bor med konstaterats med covid-19.

Läs mer om beslutet på folkhälsomyndighetens webbplats

Läs mer om när du bör stanna hemma och hur länge på folkhälsomyndighetens webbplats

Provtagning

Region Örebro län uppmanar barn i skolålder inklusive förskoleklass att testa sig om de har symtom som kan tyda på covid-19.

Information om provtagning och hur du bokar tid finns på 1177 vårdguiden.

Rutin när du lämnar och hämtar ditt barn på skolan

När du ska lämna eller hämta ditt barn i skolan ska du vänta i skolans entré.

Om du är sjuk vill vi i första hand att någon som är frisk lämnar och hämtar ditt barn. Om det inte finns någon annan som kan lämna och hämta ber vi dig att ringa till skolan innan du kommer. Då kan vi se till att hämtning och lämning sker på ett säkert sätt.

Det har även fattats flera beslut som rör de som arbetar inom organisationen Lekebergs kommun. Bland annat ska alla som kan jobba hemifrån göra det. Vi genomför heller inga fysiska möten om det inte är absolut nödvändigt. Detta gäller fram till 30 september.

Senast publicerad: