Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Tillfällig flaggdag uppmärksammar införandet av allmän rösträtt

Den 17 december 2018 är det 100 år sen riksdagen fattade det principiella beslutet att införa allmän och lika rösträtt i Sverige. För att fira 100-årsminnet av demokratins genombrott har regeringen beslutat att göra den 17 december 2018 till en tillfällig allmän flaggdag.

Dagen möjliggörs genom en tillfällig ändring i förordningen om allmänna flaggdagar och det är första gången en flaggdag bara förekommer vid ett tillfälle.

Den tillfälliga allmänna flaggdagen har sin grund i ett tillkännagivande från riksdagen om att regeringen bör uppmärksamma 100-årsminnet av demokratins genombrott.

Senast publicerad: 2018-12-14