Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Telia avslutar fiberprojekt – ny intressent ser över möjligheten att ta över

Idag har Telia meddelat att de inte kommer att genomföra utbyggnad av fiber i Lekeberg landsbygdsområde 1 och 2. Berörda fastighetsägare får information direkt från Telia.

Karta med markering för aktuellt område.

Karta över området som Telia benämnt som Lekeberg landsbygdsområde 1 och 2.

Ny intressent att ta över utbyggnaden

Calltech Sverige AB ser nu över möjligheten att ta över utbyggnaden i samma område i samarbete med Lekebergs kommun och Telia. Calltech Sverige AB kommer att höra av sig till boende i området när de har kommit längre i processen. Intresserade fastighetsägare kan redan nu höra av sig genom att mejla till lekeberg1@calltech.se

Vi tycker det är väldigt synd att Telia nu väljer att inte utföra den planerade utbyggnaden av fiber på en del av vår landsbygd. Kommunen kan tyvärr inte påverka detta beslut då det är Telia som planerat att bygga detta på kommersiella grunder. Vi hoppas att en ny aktör kan genomföra detta istället, säger kommunstyrelsens ordförande, Johan Niklasson.

Senast publicerad: