Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Ta chansen - var med och påverka

Vi behöver dina åsikter för att kunna förändra och förbättra oss - tyck till om Lekebergs kommun!

Vy över rapsfält

Under perioden september till november kommer ett slumpmässigt urval av 800 personer i åldrarna 18-84 år i kommunen att få ett frågeformulär. Formuläret innehåller frågor där du som invånare får chansen att tycka till om kommunen som en plats att bo och leva på, dess verksamheter samt möjligheter till inflytande.

- Det är värdefullt för oss att veta vad invånarna tycker om Lekebergs kommun. Det är därför vi väljer att vara med i medborgarundersökningen även det här året. Ta chansen och tyck till. Era åsikter betyder mycket för kommunens utveckling, säger Wendla Thorstensson (C), kommunstyrelsens ordförande i Lekebergs kommun.

Till grund för planering inför 2019

Formuläret berör cirka 30 olika områden, som utbildningsmöjligheter, bostäder, trygghet, skola, äldreomsorg, gator och vägar med mera. Svaren kommer att ge kommunen ett mått på hur nöjda kommuninvånarna är med kommunen som helhet. Resultatet av undersökningen kommer analyseras och ligga till grund för kommunens planering inför 2019 samt ge en indikation på vilka områden kommunen behöver prioritera lite extra för att ge en god service till invånarna.

Finns på flera språk

Medborgarundersökningen genomförs av Statistiska Centralbyrån (SCB) och enkäten kommer även att kunna besvaras via webben. Webbenkäten finns tillgänglig på engelska, finska och spanska. Pappersenkäten finns även på arabiska. Du som blir utvald kommer att få ett brev med information om undersökningen och dess syfte.

Lämna synpunkter

För er som inte får någon enkät, går det alltid att skicka synpunkter direkt till kommunen. Klicka här.

 

Senast publicerad: 2018-09-28