Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Sydnärkes byggnämnd får mer resurser - ska korta handläggningstider och ge bättre service

De långa handläggningstiderna i bygglovsärenden ska förkortas. Lekebergs kommun går tillsammans med Laxå och Askersunds kommuner in med mer resurser i den gemensamma nämnden.

Sydnärke bygg har långa handläggningstider. Intresset för att bygga har ökat och 2020 fördubblades antalet bygganmälningar och ansökningar om bygglov som inkom till Sydnärkes byggnämnd. Inflödet av antalet ärenden hittills i år ligger till och med högre än för motsvarande period rekordåret 2020.

Samtidigt som bygganmälningar och ansökningar om bygglov ökat i hög takt har de tre medlemskommunernas behov av nämndens andra ansvarsområden, som detaljplanering, kartor med mera ökat i takt med ett ökat intresse av byggande i kommunerna.

Nu får nämnden ökade resurser för att hantera den ökade efterfrågan genom ett rejält tillskott av resurser.

Ledningarna i våra tre kommuner har nu ställt sig bakom den plan för att förstärka verksamheten som vi tagit fram. Jag ser fram emot att inte bara komma ikapp, utan även kunna erbjuda en bättre service än den vi hade innan 2020, säger Sydnärkes byggnämnds ordförande Lars-Gunnar Forsberg (S, Lekebergs kommun).

Sydnärkes byggnämnd är en gemensam byggnadsnämnd för kommunerna Askersund, Lekeberg och Laxå.

Sydnärkes byggnämnd beslutar om bygglov, bygganmälan, förhandsbesked med mera enligt Plan- och bygglagen (PBL) samt ansvarar för tillsyn enligt PBL. Sydnärkes byggnämnd ansvarar även för att tillhandahålla personal och resurser för de tre kommunernas fysiska planering samt kart- och mätverksamhet.

Senast publicerad: