Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Statssekreterare besöker Lekebergs kommun

Erik Nilsson, statssekreterare hos gymnasie- och kunskapsminister Anna Ekström besöker Lekebergs kommun den 17 januari för att diskutera styrning och ledning i offentlig sektor.

Martin Willén, som är kommundirektör i Lekebergs kommun, är den som har satt ihop programmet.

Vi kommer att träffas för att diskutera politisk styrning av den kommunala verksamheten, samspelet mellan politik och förvaltning samt hur offentlig sektor i framtiden kan styras. Eftersom Erik Nilsson är statssekreterare på utbildningsdepartementet tar vi också chansen vi diskutera skolfrågor och hur det är att vara en liten skolkommun som t.ex. inte har ett eget gymnasium, berättar Martin Willén.

Besöket varar mellan klockan 10-15 och vid besöket medverkar bland andra Wendla Thorstensson, kommunstyrelsens ordförande, Håkan Söderman, kultur- och bildningsnämndens ordförande samt tjänstepersoner.

Statssekreteraren planerar och samordnar arbetet på Regeringskansliet

Statssekreterare är politiskt anställda chefstjänstemän i Regeringskansliet som leder arbetet närmast under departementschefen eller annat statsråd i departementet.

Senast publicerad: 2018-01-16