Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Sommar och covid-19 - detta gäller i sommar

Samlad information kring covid-19 och olika sommaraktiviteter.

I sommar gäller fortfarande att vi ska hålla avstånd till andra för att förebygga smittspridning. Som tidigare gäller det också att stanna hemma om du är sjuk, tvätta händerna ofta, hosta och nys i armvecket och undvika att röra vid ögon, näsa och mun.

Från och med den 13 juni kommer symtomfria personer att kunna resa inom Sverige. Samtidigt behöver vi fortsätta att hålla avstånd till varandra för att förebygga smittspridning, precis som tidigare. Det är fortsatt förbud mot trängsel på barer och kaféer. Det är också fortsatt förbud mot besök på äldreboenden. Personer som är 70 år och över, rekommenderas även i sommar att undvika nära fysiska kontakter.

Du har ett personligt ansvar att resa så smittsäkert som möjligt. I första hand ska man gå, cykla eller använda andra färdmedel än kollektivtrafik. Den som behöver resa kollektivt bör välja alternativ där det går att boka en sittplats. Resor med färdmedel där det inte går att boka plats, exempelvis spårvagnar, tunnelbanor och stadsbussar, bör om möjligt undvikas. Du kan dock använda kollektivtrafik vid resor till arbete eller sjukvård om du inte har något annat alternativ. Resenärer bör hålla avstånd och i övrigt följa anvisningarna i kollektivtrafiken och i andra kollektiva färdmedel.

Följ alltid de allmänna råden om hur du skyddar dig själv och andra, även när du är på resa. Kom ihåg att hålla avstånd till andra resenärer och tvätta alltid händerna efter resa. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.

Läs webbsidor hos de företag som sköter trafiken. Företagen kan ha särskilda rutiner och anpassningar i verksamheten.

På krisinformation.se finns samlad information om kollektivtrafiken

Kom ihåg att du ska hålla avstånd till andra på stränder, badplatser och hamnar. På badplatser och på andra platser där många människor samlas, är det viktigt att alla bidrar till att minska risken för smittspridning. Vi bedömer däremot att smitta via badvatten är osannolik.

Här kan du läsa mer om bad och badplatser (PDF, 256 kB)

Fysisk aktivitet är bra för folkhälsan så ägna dig gärna åt idrott och träning under sommaren. Du har samma ansvar som tidigare att hålla avståndet och vidta andra åtgärder för att stoppa smittan.

Här kan du läsa mer om idrott, träning, matcher och cuper

Du som ansvarar för kollo och liknande lägerverksamheter måste se till att minska risken för att covid-19 sprids och följa de regler som finns.

Här kan du läsa mer om kollo och lägerverksamhet

Offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 50 deltagare är förbjudna även under sommaren. Arrangörer av olika typer av evenemang ansvarar för att bedöma risker och anpassa verksamheten för att förebygga smittspridning.

Du bör avstå från att delta i större sociala sammanhang – som dop, fester, bröllop och begravningar – även under sommaren.

Här finns ett verktyg för att bedöma risker för smittspridning och du kan läsa mer om vad som gäller för tillställningar och sammankomster

Sommaren 2020 kan värmeböljor komma att innebära en ytterligare påfrestning på en redan ansträngd situation. Beredskap för värmebölja behövs för att minimera hälsoeffekterna av värmestress i befolkningen.

Så förbereder du för en sommar med både covid-19 och värmebölja

Källa: Folkhälsomyndigheten

Senast publicerad: 2020-07-20