Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Sök feriepraktik och prova på ett av Sveriges viktigaste jobb!

Nu kan du ansöka om feriepraktik till sommaren. Vi vill ha din ansökan senast 21 mars.

I år kommer det att finnas feriepraktikplatser inom förskola, fritidshem, lokalvårdsenhet, serviceenhet, måltidsenhet samt folkhälsoteamet. I feriepraktiken ingår också att delta digitalt på arbetsmarknadskunskap och en informationsträff som kommer att ske i slutet av vårterminen. Att delta är en förutsättning för att få en feriepraktikplats. Informationsträffen sker digitalt den 17 maj kl. 15.00.

  • Feriepraktiken förläggs mellan vecka 25-32
  • Alla feriepraktikanter får 80 timmars arbetstid, vanligtvis fördelad på två veckor. Annan fördelning kan förekomma beroende på verksamhet.
  • Feriepraktikplatserna förläggs till verksamheter som bedöms lämpliga utifrån restriktioner för Covid-19.

Vem kan få en feriepraktikplats?

  • ungdomar som fyller 16 år före den 1 juli 2021 och som ej har fyllt 18 år innan den 1 juli 2021
  • är folkbokförd i Lekebergs kommun
  • inte kommer att ha något annat sommarjobb

Senast publicerad: