Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Sökes: Fler gode män till Sydnärke

Sydnärkes överförmyndarnämnd består av de fem Sydnärkekommunerna Askersund, Hallsberg, Kumla, Laxå och Lekeberg. Behovet är särskilt stort hos personer med psykisk ohälsa och missbruk.

tecknade händer upp i luften i olika färger

Vi behöver alltid fler ställföreträdare. Just nu är behovet särskilt stort till uppdrag som avser personer med psykisk ohälsa och missbruk.

Du som vill göra en insats för en medmänniska är välkommen att lämna din intresseanmälan.

Om du vill veta mer om vad uppdraget innebär kan du läsa mer på den här sidan.

Observera att det för närvarande inte finns något behov av gode män för ensamkommande barn.

Senast publicerad: