Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Smittläget för häst i länet

I Örebro län har det nu konstaterats fall av abortformen av EHV-1, också kallat virusabort, i ett stall. Utbrott av det här slaget är ovanliga. Här finns länkar med mer information och tips hur man som hästägare kan undvika smitta till sina djur.

Virusabort är ett luftvägsburet virus som främst smittar via direktkontakt med sjuka individer genom att hästar nosar på varandra eller nyser ut droppar i luften. Virus kan spridas från hästar innan de uppvisar sjukdomssymptom. Smittan kan även ske indirekt via händer, kläder, skor, inredning och utrustning. Människor kan inte smittas av viruset.

Även fall av hästinfluensa och infektionssjukdomen kvarka finns inrapporterade i olika delar av landet men har inte påträffats i länet.

Mer information på Länsstyrelsens webbplats

Klicka på den här länken för att läsa med om EHV-1, hästinfluensa och kvarka

Klicka på den här länken för tips hur man kan undvika smitta

närbild öga på brun häst

Senast publicerad: