Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Sista chansen att besvara medborgarundersökningen

Under hösten har SCB skickat ut en medborgarundersökning till 800 olika invånare i Lekebergs kommun mellan 18-84 år. Sista dag att skicka in enkäten är den 31 oktober. Sista dag att besvara webbenkäten är den 5 november kl. 13.00.

Rapsfält under blå himmel i skymning

Genom att besvara enkäten har du som invånare chans att tycka till om kommunen som en plats att bo och leva på, vad du tycker om verksamheterna och din möjlighet till inflytande.

Områden som behöver prioriteras

Formuläret berör cirka 30 olika områden, som utbildningsmöjligheter, bostäder, trygghet, skola, äldreomsorg, gator och vägar med mera. Svaren kommer att ge kommunen ett mått på hur nöjda kommuninvånarna är med kommunen som helhet. Resultatet av undersökningen kommer analyseras och ligga till grund för kommunens planering inför 2019 samt ge en indikation på vilka områden kommunen behöver prioritera lite extra för att ge en god service till invånarna.

Finns på flera språk

Medborgarundersökningen genomförs av Statistiska Centralbyrån (SCB) och enkäten kommer även att kunna besvaras via webben. Webbenkäten finns tillgänglig på engelska, finska och spanska. Pappersenkäten finns även på arabiska. Du som blir utvald kommer att få ett brev med information om undersökningen och dess syfte.

Lämna synpunkter

För er som inte får någon enkät, går det alltid att skicka synpunkter direkt till kommunen. Klicka här.

Senast publicerad: 2018-10-16